HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádost o schválení dokumentace zdolávání požárů (DZP)

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím nebo činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, u které nejsou běžné podmínky pro zásah, za podmínky, že orgán státního požárního dozoru schválí dokumentaci zdolávání požárů (dále jen „DZP“). 

Žádost o schválení DZP
Kdo podává žádost
Žádost o schválení DZP podává právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Pokud se nechává zastupovat, je povinen žadatel doložit plnou moc.
Co musíte předložit
K žádosti o schválení této dokumentace je nutno přiložit DZP ve 2 vyhotoveních.
Jak předložit
Žádost lze předložit HZS Moravskoslezského kraje krajskému ředitelství Ostrava nebo místně příslušným územním odborům Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Bruntál, osobně nebo poštou.
DZP lze předložit pouze v listinném vyhotovení.
Věcná a místní příslušnost
HZS MSK schvaluje DZP pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah provozované na území Moravskoslezského kraje.
Poplatky Schválení DZP nepodléhá správním ani jiným poplatkům.
Termíny Pro vydání rozhodnutí dotčeným orgánem státní správy platí lhůty podle správního řádu 30 dnů od zahájení řízení, k této lhůtě lze připočíst až 30 dnů, jde-li o zvlášť složitý případ.

HZS MSK na žádost poskytne odbornou pomoc zpracovateli DZP před předložením DZP ke schválení se zaměřením na seznámení s požadavky na tvorbu DZP, poskytnutí vysvětlení k požárnímu poplachovému plánu kraje ve vztahu k objektu, na který se zpracovává DZP, zejména pokud bude zpracováván operativní plán a prováděny výpočty nejsložitější varianty požáru.

Odbornou pomoc poskytne zpracovateli DZP velitel stanice, v jehož hasebním obvodu je objekt, na který se zpracovává DZP.

vytisknout  e-mailem