HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost oddělení

Oddělení zabezpečuje výkon státního požárního dozoru posuzováním dokumentace a podkladů pro vydání územního souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace pro ohlášen... 

Požárně bezpečnostní řešení

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace stavby obsahuje mimo jiné požárně bezpečnostní řešení (dále i "PBŘ"). 

Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení (dále i "PBZ") a opatření jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objek... 

Žádosti o stanovisko HZS

Výsledkem posuzování projektové dokumentace/dokumentace/podkladů a ověřování splnění stanovených požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb je závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na... 

 

Stránkování: Počet: 4 / 1 | 1 |

vytisknout  e-mailem