HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost oddělení

Oddělení zabezpečuje výkon státního požárního dozoru posuzováním dokumentace a podkladů pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení, k povolení změny stavby před jejím dokončením a k řízení o... 

Požárně bezpečnostní řešení

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, projektová dokumentace stavby obsahuje mimo jiné požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). 

Požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření jsou technická nebo organizační opatření ke snížení intenzity případného požáru a ke snížení rizika ztrát způsobených požárem ve stavebním objektu nebo jeho čá... 

Žádosti o stanovisko HZS

Výsledkem posuzování podkladů, projektové dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb je stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochr... 

 

Stránkování: Počet: 4 / 1 | 1 |

vytisknout  e-mailem