HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistické sledování událostí v kraji

Činnosti spojené se statistickým sledováním událostí (SSU) zabezpečuje zejména oddělení IBC. Jedná o činnosti vyplývající ze SIAŘ GŘ 37/2015, kterým se stanovují pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů. Mezi tyto činnosti zejména patří:

 • kontrola kompletnosti dat v programu SSU,
 • správa nastavení úrovně přístupových oprávnění pro jednotlivé příslušníky HZS MSK,
 • evidence událostí,
 • informační podpora velitelům jednotek (velitelům zásahů) v oblasti zpracování zpráv o zásahu (ZOZ)
 • zálohování dat souvisejících s SSU a evidencí událostí,
 • pravidelné vyhodnocování statistických dat.

Za činnost v oblasti statistického sledování událostí a analýzy zásahů u událostí na úrovni krajského ředitelství HZS MSK odpovídá krajský garant pro statistiku, který přitom provádí zejména:

 1. kontrolu úplnosti údajů jednotlivých událostí,
 2. průběžné vedení údajů v databázích programu SSU,
 3. průběžné opravy a doplňování dat programu SSU,
 4. kontrolu dodržování termínů zadávání dat programu SSU a export dat,
 5. metodické usměrňování příslušníků HZS MSK odpovídajících za jednotlivé údaje,
 6. zpracovávání výstupů z databáze SSU podle zadaných požadavků,
 7. kontrolu plnění úkolů a činností uvedených v čl. 2 odst. 1 písmena a) až d) SIAŘ GŘ 10/2006,
 8. zpracovávání podkladů pro analýzy zásahů u událostí.

Krajský garant za statistiku

por. Bc. Karel Hrehuš
Tel.:      950 739 261
Email:    karel.hrehus@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem