HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ODBOR PREVENCE

HASIČI RADÍ INFORMACE

Hlásič požáru, ale (ne)funkční
Co riskuji, když hlásič demontuji nebo nezajistím jeho provozuschopnost?

Co brání zásahů hasičů
Základní předpoklad k tomu, aby se k Vám pomoc dostala včas je rychlé ohlášení události, bezproblémový dojezd a nejvhodnější ustavení požární techniky na místě události.

Úřední hodiny - prevence
Územní působnost HZS MSK
Kontakty
Právní úprava PO
Formuláře ke stažení
Publikační činnost
Různé
• Pořádané akce

Více
Kontrolní činnost Stavební prevence

Oddělení kontrolní činnosti zabezpečuje výkon státního požárního dozoru kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření; schvalováním posouzení požárního nebezpečí.

Oddělení stavební prevence posuzuje podklady pro vydávání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci stavby v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních předpisů a ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb.
Více Více
Zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) Preventivně výchovná činnost (PVČ)

Příslušníci oddělení ZPP provádí zjišťování příčin vzniku požárů. Při této činnosti spolupracují s Policií ČR, městskou policí, státními orgány a s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami. Mohou provádět odběry vzorků z požářiště. Dále pak mohou požadovat doklady, vstupovat na místo požáru, žádat vysvětlení apod.

PVČ zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany. Nedílnou součástí PVČ je ediční a propagační činnost na úseku požární ochrany, jako je vydávání neperiodických odborných tiskovin, propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích, vystupování příslušníků HZS MSK, a to jak ve sdělovacích prostředcích, tak i před veřejností. Dále jsou zpracovávány osvětové materiály pro zveřejnění na webových stránkách HZS MSK apod.
Více Více

vytisknout  e-mailem