HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ODBOR PREVENCE

HASIČI RADÍ INFORMACE

Upozornění na nebezpečí při nabíjení akumulátorů
HZS MSK registruje zvyšující se počet případů požárů v souvislosti s nabíjením akumulátorů s obsahem Lithia - Li-ion, Li-Pol (dále i „lithiové akumulátory“).

Upozornění na nebezpečí při práci s tlakovými nádobkami
Zvyšující se počet případů požárů v souvislosti s pracemi s tlakovými nádobkami (spreji, tzv. PUR pěny) za přítomnosti otevřeného ohně.

Hlásič požáru, ale (ne)funkční
Co riskuji, když hlásič demontuji nebo nezajistím jeho provozuschopnost?

Úřední hodiny - prevence
Žádost o stanovisko HZS (stavby)
Žádost o schválení PPN
Žádost o schválení DZP
Kontakty
Různé

Více
Kontrolní činnost Stavební prevence

Oddělení kontrolní činnosti zabezpečuje výkon státního požárního dozoru kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření; schvalováním posouzení požárního nebezpečí.

Oddělení stavební prevence posuzuje podklady pro vydávání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci stavby v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních předpisů a ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb.
Více Více
Zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) Preventivně výchovná činnost (PVČ)

Příslušníci oddělení ZPP provádí zjišťování příčin vzniku požárů. Při této činnosti spolupracují s Policií ČR, městskou policí, státními orgány a s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami. Mohou provádět odběry vzorků z požářiště. Dále pak mohou požadovat doklady, vstupovat na místo požáru, žádat vysvětlení apod.

PVČ zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany. Nedílnou součástí PVČ je ediční a propagační činnost na úseku požární ochrany, jako je vydávání neperiodických odborných tiskovin, propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích, vystupování příslušníků HZS MSK, a to jak ve sdělovacích prostředcích, tak i před veřejností. Dále jsou zpracovávány osvětové materiály pro zveřejnění na webových stránkách HZS MSK apod.
Více Více

vytisknout  e-mailem