HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Nový Jičín

Územní odbor Nový Jičín
Propojovací 2309/3
741 01 Nový Jičín
Elektronická adresa pro doručování dokumentů: podatelna (zavinac) hzsmsk.cz
Kontaktní e-mail: msk.sekretariat.nj (zavinac) hzscr.cz
Tel.:+420 950 725 011

Ředitel územního odboru
plk. Ing. Petr Adamus
telefon: +420 950 725 011

NJ_mapa.jpg

 

Hasičský záchranný sbor MSK - Hasičská stanice Nový Jičín
Propojovací 2309/3
, Nový Jičín, 741 01

Tel.: 950 725 0112023_05_30-NJ_presun_stanice_1.JPG
Velitel stanice :mjr. Ing. Jan Němeček
Evidenční číslo : JPO - 814010
Typ stanice a předurčenost k záchranným pracím: C2-C-SHistorie stanice, založení

V Novém Jičíně se začal zřizovat požární útvar (dnešní centrální požární stanice) v měsíci dubnu roku 1969. Profesionální jednotka v podstatě vznikla na základě dobrovolné jednotky požární ochrany a pro výkon služby měla k dispozici stejný objekt. V té době v objektu požární stanice bydlel domovník, který vykonával funkci placeného strojníka a navíc měl na starosti i technické služby města, které rovněž sídlily v objektu stanice. Zpočátku byla vybavena dvěma vozy CAS 16 PRAGA RN-ERÉNA "Kačena" a DVS 8 PRAGA RN-ERÉNA-skříňová.

V roce 1972 byl převeden městský požární sbor pod správu bývalého ONV a vznikl Okresní veřejný požární útvar. V období od roku 1990 až 1995 byly prováděné postupně stavební úpravy: nástavba garáží, propojovací chodby a vnitřní rekonstrukce historické budovy s vybudováním operačního a informačního střediska. V roce 2000 byla zkolaudována přístavba levého křídla stanice.

30.5.2023 došlo ke stěhování, kdy se jednotka přesunula z historické budovy v centru města do zcela nových prostor na ulici Propojovací. Přesunula se nejen jednotka centrální hasičské stanice, ale i ředitelství územního odboru a dále pracoviště provozní, IZS a služeb, a v neposlední v řadě i pracoviště prevence ochrany obyvatelstva a krizového řízení.


Hasební obvod stanice

Do hasebního obvodu stanice spadá jižní část okresu od pravobřežní části řeky Odry až k hranicím okresu Frýdek-Místek, Přerova, Vsetína, což představuje cca 2/3 území okresu. V hasebním obvodu dominují sídelní celky měst Nového Jičína, Kopřivnice, Frenštátu p. R., Příboru, Štramberka, Starého Jičína a Suchdolu n. Odrou a rekreační oblast Beskydy v území Trojanovic, Radhoště a Pusteven.

V územním celku se nacházejí velké výrobní celky TATRA, a.s., AUTOPAL, s.r.o., TONAK, a.s., SIEMENS, a.s. Z výjimečných objektů lze jmenovat rozsáhlý areál Letiště Mošnov.

Velký počet zásahů je prováděn na čtyřproudové silnici E 48 a E 58 v úseku Starý Jičín, Příbor a Mošnov, který je svým počtem dopravních nehod považován za nejnebezpečnější komunikaci na Moravě.

V současné době se v hasebním obvodu stanice nachází 217 objektů, které mají zpracovanou dokumentaci zdolávání požárů (DZP).Stanice je předurčena pro likvidaci následků dopravních nehod na rychlostních komunikacích.

vytisknout  e-mailem