Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Porada generálního ředitele HZS ČR se zástupci vedení

26. 2. 2024 (KL) - Ve dnech 22. – 23.2. se v prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka a zástupců vedení HZS ČR. 

Generální ředitel představil strategii rozvoje HZS ČR a jeho dlouhodobou orientaci s cílem udržet, resp. zvýšit schopnosti sboru takovým způsobem, aby i v roce 2030 činnost HZS ČR odpovídala potřebám měnícího se prostředí. Uvedl dále, že strategie rozvoje HZS ČR je založena na misi a vizi rozvoje HZS ČR. V oblasti vize rozvoje HZS ČR je to pak personálně zabezpečený, moderně vybavený sbor, podporující znalostní přístup a vzdělávání.

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

Pokud se na výše uvedené podíváme podrobněji, v personální oblasti byly představeny strategické cíle. Prvním z nich bylo udržitelné a na nové činnosti přizpůsobené personální zabezpečení zahrnující mimo jiné např.  nastavení platového systému pro optimální kariérní růst příslušníků a zavedení dalších nástrojů pro stabilizaci příslušníků, doplnění početních stavů na stanovenou úroveň 11.970 příslušníků a 980 občanských zaměstnanců. Dalším strategickým cílem, který byl představen je kvalitní vzdělávání dovnitř a rozvoj spolupráce navenek, konkrétně pak optimalizace vzdělávání pod jeden centrální vzdělávací subjekt, nastavení celoživotního vzdělávání příslušníků ve všech oblastech činnosti, včetně manažerského vzdělávání, podpora vzdělávání občanských zaměstnanců, spolupráce ve vzdělávání v rámci IZS, státní správy, samosprávy a s dalšími subjekty, se kterými HZS ČR spolupracuje.

V oblasti moderně vybaveného sboru byly představeny čtyři strategické cíle. Těmito cíli jsou stabilní cyklus obměny materiálního zabezpečení, informační podpora pro činnosti orgánů krizového řízení a složek IZS, moderní standardy ochrany ICT v rámci činností HZS ČR, a rozvoj příjmu tísňové komunikace a systému varování a vyrozumění obyvatelstva.

Poslední představenou prioritní oblastí byla podpora znalostního přístupu a vzdělávání se čtyřmi strategickými cíli. Prvním z nich je modernizace systému požární ochrany k efektivní požární prevenci, druhým strategickým cílem je rozvoj systému ochrany obyvatelstva a preventivně výchovné činnosti, třetím strategickým cílem je posílení spolupráce a akceschopnost složek IZS a posledním cílem je prosazování zájmu HZS ČR v mezinárodní spolupráci.

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

Představeny byly rovněž úspěchy a neúspěchy v oblasti IZS a operačním řízení, dále v oblasti řízení lidských zdrojů a ekonomiky.

K základní misi HZS ČR patří organizování a plnění úkolů v oblasti PO, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování, IZS a krizového řízení, provádění záchranných a likvidačních prací, a tedy i ochrana života a zdraví obyvatelstva, majetku, zvířat a životního prostředí ve smyslu zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Podrobněji se výše uvedeným tématům následně věnovali ve svých prezentacích náměstci generálního ředitele HZS ČR – genmjr. Petr Ošlejšek, brig. gen. Daniel Miklós, brig. gen. Slavomír Bell a plk. František Vavera.


por. Bc. Kamila Langerová
zastupující tisková mluvčí
MV-generálního ředitelství HZS ČR

 

Odkazy do noveho okna

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS v Benešově konala porada generálního ředitele HZS ČR genpor. Vladimíra Vlčka se zástupci vedení HZS ČR

V prostorách Vzdělávacího střediska IVS ... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem