Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelová neinvestiční dotace (České Švýcarsko)

na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko 

Informace ze dne 22.12. 2022

 • MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. 7. 2022 do 12. 8. 2022 poskytovaná obcím z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR“
 • Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené se zajištěním zásahů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí mimo územní obvod jejich zřizovatelů při požáru v Národním parku České Švýcarsko v období od 24. 7. 2022 do 12. 8. 2022 poskytovaná obcím z rozpočtu Ministerstva vnitra -generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“)“ zde
 • Přílohy výzvy:

·        Příloha zde,  v editovatelné podobě zde

·        Dotace se poskytuje na základě řádně a včas podané žádosti, která obsahuje veškeré předepsané údaje a přílohy.

 • Žádost o dotaci (vygenerovaná žádost, tj. výstup z Jednotného dotačního portálu (dále jen „žádost“ a „portál“), včetně příloh uvedených v čl. 4 odst. 9 výše uvedené výzvy se podává do datové schránky HZS kraje nejpozději do 3. února 2023.
 • Žádost se povinně eviduje v portálu na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf - toto není podání žádosti. Tím se rozumí zaslání (podání) žádosti do datové schránky HZS příslušného kraje.
 • Termín spuštění:    3. ledna 2023        08:00:01 hod
 • Termín ukončení:   3. února 2023       23:59:59  hod

Upozorňujeme, že formulář žádosti na portálu na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf je plně kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Na jiných operačních systémech formulář nebude plně funkční např. nepůjdou přikládat přílohy. Toto se týká hlavně vyplňování na Macbooku – prohlížeč Safari. Dále i některých starších prohlížečů, které nepodporují nejnovější webové standardy HTML5 např. Internet Explorer11 a nižší.

Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V3_2022 Zásah JSDHO v NP České Švýcarsko

Ÿ    Žádost evidovaná na portále neobsahuje veškeré informace, které jsou uvedeny v této výzvě.

 • K žádosti (výstupu z portálu) podané do datové schránky HZS kraje je žadatel povinen přiložit:
 • vyplněnou přílohu této výzvy, 
 • konverzi nebo kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u ČNB (např. smlouvu o zřízení účtu, potvrzení o vedení účtu atd.), na který má být dotace poukázána.
 •  prezentaci pro práci ve webové aplikaci Jednotného dotačního portálu zde.

vytisknout  e-mailem