Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ombudsman

od 1. 6. 2022 

Ombudsman

2022_05_31-foto-VS_O.jpgVlastimil Studený

K Hasičskému záchrannému sboru ČR přešel v roce 2006 z Ministerstva vnitra, kde pracoval jako ředitel kanceláře náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu od roku 1999.

Na MV-generálním ředitelství HZS ČR zastával funkce vedoucího organizačního oddělení a v posledních letech vedoucího kanceláře generálního ředitele HZS ČR.

Významnou měrou se podílel na organizaci zejména celostátních akcí propagujících činnost HZS ČR a vytvářel Expozici požární ochrany ve Zbirohu. Při výkonu všech svých činností pravidelně spolupracoval s příslušníky i zaměstnanci HZS ČR na všech řídících i pracovních úrovních.

Obracet se na něho mohou všichni příslušníci a zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR.

Kontakty

Adresa:           Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR
                        Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Mobil:             +420 724 178 001
E-mail:            ombudsman@hzscr.cz


Činnost ombudsmana spočívá zejména:

 • přijímání a řešení podnětů ze strany příslušníků a občanských zaměstnanců Hasičského záchranného sboru ČR při:
  • porušování základních a dalších práv
  • nečinnosti nadřízených při účinném prosazování práv
  • jednání v rozporu s právními předpisy
  • postupech neodpovídajících principům demokratického právního státu
  • předcházení a řešení diskriminace a nerovného zacházení ze strany nadřízených či spolupracovníků
 • navrhování opatření k odstranění zjištěných nedostatků služebním funkcionářům, vedoucím zaměstnancům nebo generálnímu řediteli
 • žádání informací o plnění navrhovaných opatření od služebních funkcionářů a vedoucích zaměstnanců
 • předávání věci příslušným orgánům činným v trestním řízení v případě zjištění skutečností nasvědčujících spáchání trestního činu
 • předávání věci k vyřízení příslušnému služebnímu funkcionáři nebo vedoucímu zaměstnanci v případě podezření spáchání kázeňského přestupku příslušníkem nebo porušení pracovněprávní nebo jiné povinnosti zaměstnancem

Působnost ombudsmana se vztahuje pouze na případy spojené s výkonem služby nebo funkce.

Ombudsman neřeší stížnosti ani trestní oznámení občanů na příslušníky a občanské zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR.

Podání podnětu ombudsmanovi lze:

 • osobně
 • poštou
 • e-mailem

vytisknout  e-mailem