Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Změny klimatu – tisková zpráva po prvním roce udržitelnosti

4. 2. 2021 (Vladimíra Kracíková) - Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky realizovalo v letech 2016 až 2019 projekt Zvýšení připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu („Změny klimatu“). Realizační fáze projektu byla spolufinancovaná z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. 

LOGO EU a MMR.png

Cílem projektu Změny klimatu bylo zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu, které bylo provedeno s cílem zajistit rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Cíle bylo dosaženo pořízením specializované techniky a prostředků pro Hasičský záchranný sbor České republiky a jejich umístěním v exponovaných územích.

Výstupem projektu je  specializovaná technika a prostředky, které jsou určeny pro řešení mimořádných událostí především z důvodu klimatických změn, konkrétně déletrvajícího sucha, orkánů a větrných smrští, nadprůměrných sněhových srážek nebo masivních námraz.

Hasičský záchranný sbor České republiky při uvedených mimořádných událostech řídí a organizuje záchranné a likvidační práce, hašení požárů a plní úkoly spojené s ochranou obyvatelstva zejména varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a je třeba, aby pro tyto činnosti disponoval vhodnou moderní technikou a prostředky.

Technika pořízená v rámci projektu Změny klimatu je Hasičským záchranným sborem České republiky nasazována v každodenní zásahové praxi pro řešení mimořádných událostí a v minulosti byla také prezentována na řadě akcí. Například se jednalo o:
 

             1.    Přehlídka 2018

V rámci akce "Přehlídka 2018", která se konala dne 28. října 2018 na Evropské třídě v Praze u příležitosti oslav 100. výročí Československa, byla v průvodu prezentována mj. následující technika pořízená z projektu Změny klimatu: dopravní automobil, velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody, automobilový žebřík AZ 30 a tahač s podvalníkem.

Přehlídka 2018
01_AZ_30_prehlidka.JPG 01_CAS_velkokapacitni_prehlidka.JPG
01_DA_prehlidka.JPG 01_tahac_s_podvalnikem_prehlidka.JPG

             

            Zmeny_klimatu_Prehlidka_2018

Mediální výstupy z akce jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/fotogalerie/tak-to-byla-prehlidka-2018.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/oslavy-ke-stemu-vyroci-vzniku-republiky.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/v-ramci-rijnove-slavnostni-prehlidky-se-predstavi-i-hasici-se-svou-technikou.aspx

2.    Doprovodná akce k Přehlídce 2018 – statické ukázky – konaná ve dnech 26. října 2018 – 28. října 2018 v Praze na Letenské pláni

V rámci statických ukázek techniky složek integrovaného záchranného systému, které proběhly ve dnech 26. října 2018 až 28. října 2018 v Praze na Letenské pláni jako doprovodná akce k Přehlídce 2018, byla prezentována mj. následující technika pořízená z projektu Změny klimatu: velkokapacitní požární cisterna pro dopravu vody a automobilový žebřík AZ30.

Ukázka
02_AZ 30 Letna.JPG

Zmeny_klimatu_Letna_2018

Mediální výstupy z akce jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/fotogalerie/hasici-se-na-letenske-plani-tesi-velkemu-zajmu-navstevniku.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/oslavy-ke-stemu-vyroci-vzniku-republiky.aspx


 

3.    Den otevřených dveří na projektu Národní základna humanitární pomoci a Zbirožské hasičské tatrování

Během akce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky "Den otevřených dveří na projektu Národní základna humanitární pomoci", která se konala 25. května 2019 ve Zbirohu, a byla spojena s akcí Hasičského záchranného sboru České republiky – Zbirožské hasičské tatrování, byla prezentována technika Hasičského záchranného sboru České republiky pořízená v rámci projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů, mj. z projektu Změny klimatu. Jednalo se o automobilový žebřík AZ30, velkokapacitní požární cisternu pro dopravu vody, vyprošťovací automobil a kontejner pro nouzové zastřešení budov.

Den otevřených dveří
03_Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_CAS_lesni_hasici_special.jpg 03_Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_cedule.jpg 03_Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_celkova.jpg

             

Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_kveten_2019_prezentace_technika_projekty

Mediální výstupy z akce jsou dostupné na:
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/dod/probehle-dod-2019/dod-narodni-zakladny-humanitarni-pomoci
https://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xviii-cislo-7-2019.aspx?q=Y2hudW09MjM%3d
https://www.hzscr.cz/fotogalerie/ten-pravy-prazdninovy-vylet.aspx


 

           4.   Mezinárodní veletrh Pyros

Dne 29. května 2019, během Mezinárodního veletrhu požární techniky a služeb PYROS 2019, Hasičský záchranný sbor České republiky představil široké veřejnosti techniku a věcné prostředky pořízené v rámci projektu Změny klimatu. Na veletrhu v Brně byla vystavena například cisternová automobilová stříkačka – lesní hasicí speciál, automobilový žebřík AZ30 či pásové rypadlo s tahačem a podvalníkem, kontejner na úpravu vody, mobilní elektrocentrála, kontejner pro nouzové zastřešení budov.

Pyros
04_Automob. žebřík_40.JPG 04_CAS 30_VH.JPG 04_Pyros_hromadná_4.JPG

04_Vyproš. automobil.JPG

04_Dopravní automobil.JPG

04_Kontejner technický_nouzove_zastreseni.JPG 04_Pyros_hromadná.JPG
04_Pásové vozidlo_sníh.JPG 04_Pyros_hromadná_3.JPG

Zmeny_klimatu_Pyros_kveten_2019_prezentace_techniky

Mediální výstupy z akce jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/clanek/mezinarodni-veletrh-pozarni-techniky-a-sluzeb-pyros-29-5-1-6-2019.aspx
https://www.hzscr.cz/clanek/mezinarodni-veletrh-pyros-letos-predstavi-hasicskou-techniku-spolufinancovanou-z-projektu-na-zvyseni-pripravenosti-hzs-cr-na-zmeny-klimatu.aspx


 

5.   Výroční konference Integrovaného regionálního operačního programu

V gesci řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu („IROP“) se dne 9. října 2019 v Jihlavě uskutečnila Výroční konference IROP, která byla věnována tématu Evropských strukturálních a investičních fondů ve vztahu k integrovanému záchrannému systému v České republice. V odpoledních hodinách proběhl doprovodný program, který připravil Hasičský záchranný sbor České republiky ve spolupráci s dalšími základními složkami integrovaného záchranného systému (Policie České republiky a Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina). V průběhu doprovodného programu byly mj. prezentovány výstupy projektu Změny klimatu: mobilní úpravna vody v kontejnerovém provedení, cisterna na pitnou vodu, pásové rypadlo, cisternová automobilová stříkačka CAS30, vyprošťovací automobil, automobilový žebřík AZ30, kontejner technický pro nouzové zastřešení budov, kontejner pro štáb velitele zásahu.

Prezentace techniky
05_rypadlo_AZ30.jpg 05_vyprostovaci_automobil_kontejner_technicky_zastreseni_nosic_KTE.jpg

             Vyrocni_konference_IROP_prezentace_techniky

Mediální výstupy z akce jsou dostupné na:
https://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xviii-cislo-11-2019.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
https://irop.mmr.cz/cs/pro-media/zpravodaj-irop 

Více o projektu Změny klimatu:
https://www.hzscr.cz/clanek/zvyseni-pripravenosti-hzs-cr-k-reseni-a-rizeni-rizik-zpusobenych-zmenou-klimatu.aspx

Více o Integrovaném regionálním operačním programu pro období 2014 – 2020:
https://www.dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/kohezni-politika-eu/operacni-programy/integrovany-regionalni-operacni-program


plk. Ing. Vladimíra Kracíková
vedoucí oddělení strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Odkazy do noveho okna

05_vyprostovaci_automobil_kontejner_technicky_zastreseni_nosic_KTE

05_vyprostovaci_automobil_kontejner_tech... 

Detailní náhled

05_rypadlo_AZ30

05_rypadlo_AZ30 

Detailní náhled

04_Vyproš. automobil

04_Vyproš. automobil 

Detailní náhled

04_Pyros_hromadná_5

04_Pyros_hromadná_5 

Detailní náhled

04_Pyros_hromadná_4

04_Pyros_hromadná_4 

Detailní náhled

04_Pyros_hromadná_3

04_Pyros_hromadná_3 

Detailní náhled

04_Pyros_hromadná_2

04_Pyros_hromadná_2 

Detailní náhled

04_Pyros_hromadná

04_Pyros_hromadná 

Detailní náhled

04_pasove_rypadlo

04_pasove_rypadlo 

Detailní náhled

04_Pásové vozidlo_sníh

04_Pásové vozidlo_sníh 

Detailní náhled

04_Mobilní úpravna vody_kontejner

04_Mobilní úpravna vody_kontejner 

Detailní náhled

04_Kontejner technický_nouzove_zastreseni

04_Kontejner technický_nouzove_zastresen... 

Detailní náhled

04_Dopravní automobil

04_Dopravní automobil 

Detailní náhled

04_CAS 30_VH_cedule

04_CAS 30_VH_cedule 

Detailní náhled

04_CAS 30_VH

04_CAS 30_VH 

Detailní náhled

04_Automobil. žebřík 30

04_Automobil. žebřík 30 

Detailní náhled

04_Automob. žebřík_40

04_Automob. žebřík_40 

Detailní náhled

03_Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_celkova

03_Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_celkova 

Detailní náhled

03_Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_cedule

03_Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_cedule 

Detailní náhled

03_Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_CAS_lesni_hasici_special

03_Zmeny_klimatu_DOD_Zbiroh_CAS_lesni_ha... 

Detailní náhled

02_AZ 30 Letna

02_AZ 30 Letna 

Detailní náhled

01_tahac_s_podvalnikem_prehlidka

01_tahac_s_podvalnikem_prehlidka 

Detailní náhled

01_DA_prehlidka

01_DA_prehlidka 

Detailní náhled

01_CAS_velkokapacitni_prehlidka

01_CAS_velkokapacitni_prehlidka 

Detailní náhled

01_AZ_30_prehlidka

01_AZ_30_prehlidka 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem