Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čištění, kontrola a revize spalinových cest

  1. Úvod
  2. Odpovědi na dotazy ke spalinovým cestám
  3. Užitečné odkazy a kontakty
  4. Seznam kominíků - revizních techniků spalinových cest (kvalifikace 36-024-H)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, upravuje mimo jiné i problematiku spalinových cest. Zde je v § 45 stanoveno, že revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tím se rozumí držitel profesní kvalifikace 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest.

Na začátku roku 2016 došlo ke změně autorizujícího orgánu a s ním spojenému převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To z hlediska této funkce disponuje všemi osvědčeními vydanými v oblasti kominických profesí.

V návaznosti na výše uvedené a po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů zveřejňujeme vyhledávač (seznam) Kominíků – revizních techniků spalinových cest. K datu zveřejnění vyhledávače se jednalo o 516 osob (aktuálně 558), u kterých je ve zdrojové  databázi uvedeno jméno, příjmení a jedinečný identifikátor v podobě čísla osvědčení. Čísla osvědčení se liší s tím, která autorizovaná osoba toto osvědčení uchazeči vydala.

Osoby jsou do seznamu zapisovány ve chvíli, kdy MV - GŘ HZS ČR obdrží od autorizované osoby stejnopis vydaného osvědčení. Doba mezi absolvováním zkoušky a zapsáním do seznamu revizních techniků spalinových cest se zpravidla pohybuje mezi 2-3 týdny.

       Odkaz na vyhledávač (Seznam) kominíků – revizních techniků spalinových cest Seznam revizních techniků spalinových cest


Seznam kominíků – revizních techniků spalinových cest slouží pouze ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.
 

V případě zájmu o ověření, zda je daný subjekt držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví doporučujeme internetové stránky ministerstva průmyslu a obchodu – www.rzp.cz.
 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky není místem, které by jednotlivé kominíky - revizní techniky spotřebitelům doporučovalo, či v nějaké jiné podobě upřednostňovalo některé z těchto osob.

Daná problematika spadá pod dikci oddělení zjišťování příčin vzniku požáru na odboru prevence. Proto v případě, že potřebujete znát další informace nebo podrobnosti v oblasti revizních techniků spalinových cest, obraťte se prosím na následující kontakt:

kpt. Ing. David Schön
email – david.schon@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem