HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

Čím je dána povinnost varovat obyvatelstvo před nebezpečím?
Povinnost zabezpečit varování obyvatelstva je dána ustanovením § 15 zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (zákon o IZS). Vychází z dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, článku 61. Základním prostředkem pro vyhlašování varovných signálů jsou poplachové sirény. Dále také  místní informační systémy (obecní rozhlasy), sdělovací prostředky a mobilní varovací prvky.

Kolik a jakých sirén je na území Prahy?
V současné době šíří varovný signál na území Prahy celkem 432 koncových prvků varování a vyrozumění z toho 188 elektrických sirén (rotačních), které jsou v majetku HZS hl. m. Prahy a 224 elektronických sirén  (obsahují verbální informace), které jsou v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, 17 elektronických sirén v majetku HZS HMP a 3 místní informační systémy (MIS).

Před čím varují sirény?
Celý systém je budován za účelem varování obyvatelstva před hrozící nebo již nastalou mimořádnou situací. Jedná se například o tyto událostí:
 

  • povodně,
  • havárie v provozech využívajících nebezpečné chemické látky,
  • havárie v silniční a železniční dopravě s únikem nebezpečných škodlivin,
  • havárie vodohospodářských děl,
  • a další možná rizika.

 Jak se zachovat při vyhlášení signálu "Všeobecná výstraha".

Jste-li v budově, zapněte rádio nebo televizi. Mimo budovy vyslechněte hlášení z elektronických sirén. Dále postupujte podle pokynů ze sdělovacích prostředků a dalších varovacích prostředků nebo kompetentních pracovníků. 

vytisknout  e-mailem