Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontroly

Hasičský záchranný sbor ČR vykonává kontroly v souladu s ustanoveními § 10 a § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení - kontroluje tedy plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.

Kontrolu u:

  • obce – vykonává HZS kraje v součinnosti s obecním úřadem obce s rozšířenou působností,
  • obce s rozšířenou působností – vykonává HZS kraje v součinnosti s místně příslušným krajským úřadem,
  • kraje – vykonává Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem,
  • hasičského záchranného sboru kraje – vykonává Ministerstvo vnitra.

Ministerstvo vnitra provádí rovněž kontrolu zajištění připravenosti ostatních ministerstev a jiných ústředních správních úřadů na řešení krizových situací.

Kontrolní činnost prováděná MV-generálním ředitelstvím HZS ČR se plánuje na jeden rok dopředu prostřednictvím Ročního plánu hlavních kontrolních úkolů na konkrétní rok. Tento zahrnuje výčet subjektů, u nichž bude kontrola provedena, společně s oblastmi, jež budou kontrolovány, a přibližným termínem realizace.

vytisknout  e-mailem