HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí absolvovalo 17 pedagogických pracovníků

Ve čtvrtek 21. března 2024 pořádal ve svém sídle Národní pedagogický institut ČR - Krajské pracoviště Jihlava seminář Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Přednášejícími lektory byli příslušníci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina z krajského ředitelství – Úseku prevence a civilní nouzové připravenosti. 

Cílem šestihodinového semináře bylo pedagogické pracovníky, zejména ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení, seznámit nejenom se základními pojmy z oblasti ochrany obyvatelstva, ale v praktických ukázkách jim také ukázat postupy při předcházení a řešení mimořádných událostí.

Účastníci semináře se mimo jiné tedy dozvěděli například co je integrovaný záchranný systém, jaké jsou jeho základní a ostatní složky a jak tento systém v České republice funguje.

Připomenuta byla čísla národních linek tísňových volání a tísňové linky 112 a zopakován byl účastníkům také postup, jak na tyto linky správně volat, jaké informace operátoři od volajících (ohlašovatelů mimořádné události) potřebují, aby vyhodnotili mimořádnou událost a zabezpečili tak výjezd potřebných složek integrovaného záchranného systému k mimořádné události. Postup, jak zavolat na tísňovou linku si ostatně účastníci vyzkoušeli i v praktické části semináře, kdy dostali za úkol správným způsobem ohlásit požár.

Zazněly také informace o jednotlivých typech mimořádných událostí a prezentovány byly účastníkům praktické postupy, jak se při mimořádných událostech zachovat.

Velký důraz byl v rámci semináře kladen na požáry, a to především na požáry v uzavřených prostorech a přírodním prostředí. Zopakována byla základní pravidla, jak těmto požárům předcházet a jak se při nich zachovat. Hašení požáru přenosným hasicím přístrojem si účastníci sami vyzkoušeli také v praktické části semináře.

Probráno bylo mimo jiné i to, jak se zachovat při dopravní nehodě, ať už v roli svědka nebo v roli účastníka. Zdůrazněna byla probíhající celorepubliková kampaň „3 metry k životu“, která upozorňuje na špatnou průjezdnost v sídlištních aglomeracích.

Jednotlivým účastníkům byly v závěru semináře předány materiály k probíraným tématům, které jim poslouží k lepší orientaci v dané problematice a napomohou k lepšímu zapracování předmětného tématu do samotné výuky.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová - tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem