HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukrytí

Ukrytím obyvatelstva rozumíme opatření sloužící k jeho ochraně proti účinkům a následkům velkých provozních havárií a proti účinkům zbraní hromadného ničení. Je zabezpečováno ve vytipovaných prostorech podzemních nebo nadzemních částí budov, dále v jiných vhodných prostorech upravovaných svépomocí obyvatelstva s využitím materiálů z místních zdrojů na improvizované úkryty a ve stálých úkrytech a ochraných systémech podzemních dopravních staveb.

filtroventilační zařízenífiltroventilační zařízenímístnost pro ukrývanémístnost pro ukrývané

Stálé úkryty byly vybudovány a předurčeny k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení (vojenské ohrožení). S ohledem na dobu k jejich spohotovení a nerovnoměrného rozmístění je nelze využít při mimořádných událostech a krizových situací nevojenského charakteru.

Vzhledem k omezenému využití stálých úkrytů může vlastník stálého úkrytu HZS Kraje Vysočina požádat o jeho vyřazení z evidence. Dále je nutno postupovat podle ustanovení stavebního zákona, to znamená požádat o změnu charakteru stavby.

Při nárůstu hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity:

  • funkční stálé tlakové úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené stálé úkryty, vhodné k zprovoznění k původnímu účelu (po doplnění původních technologií),
  • vyřazené stálé úkryty nevhodné pro plné obnovení provozních režimů a další podzemní, suteréní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů, vytypované pro úpravu k improvizovanému ukrytí.

Improvizovaný úkryt je předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.

Proti radioaktivnímu spadu nebo proti nebezpečí při nepřátelském leteckém útoku konvenčními zbraněmi bude nejlépe chránit suterénní nebo sklepní prostor budov ve středním traktu (části) co nejvíce zapuštěný v okolním terénu. Vhodnými prostory jsou sklepy s klenutými stropy nebo železobetonovými stropy a silnými obvodovými zdmi a co nejmenší plochou všech okenních otvorů.

Proti samotnému úniku nebezpečných látek, zejména v době míru, je nejvhodnější prostor ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečné látky.

Další informace k vytvoření improvizovaných úkrytů lze najít v příručce Sebeochrana obyvatelstva ukrytím.pdf

Seznam stálých úkrytů v ČR je zveřejněn zde

vytisknout  e-mailem