HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní a stavební řízení

Na základě § 10, odstavce 6, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů je Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a ve společném územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor kraje je příslušný před uvedením stavby do užívání kontrolovat dodržení podmínek ochrany obyvatelstva.

Na základě § 12  zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranné systému a o změně některých zákonů uplatňuje HZS kraje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při přípravě na mimořádné události.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina vydává kooordinovaná závazná stanoviska na úseku požární ochrany a úseku ochrany obyvatelstva pro stavby kategorie II a III, dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany jsou uvedené v části šest vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Formuláře žádostí o vydání stanoviska jsou ke stažení zde.

vytisknout  e-mailem