HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

V současné době jsou v Kraji Vysočina používány následující typy koncových prvků varování: nejmodernější - elektronické, vybavené hlasovým modulem (56 sirén), elektrické rotační, vybavené přijímačem dálkového ovládání (376 sirén). Mimoto je v kraji instalováno 194 místních informačních systémů (bezdrátový obecní rozhlas), které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

V Kraji Vysočina je nyní více než 60% obcí vybaveno některým typem koncového prvku varování. Koncové prvky jsou instalovány především v zónách havarijního plánování, (např. Jaderná elektrárna Dukovany, objekty s výskytem nebezpečných chemických látek, v místech ohrožených přirozenými a zvláštními povodněmi) a v obcích s více než 500 obyvateli.

Pro vyrozumění a varování obyvatelstva je snaha  využívat i operátorů mobilních, pevných, speciálních komunikačních sítí, internetu a linek tísňového volání. HZS Kraje Vysočina zabezpečuje přijatými technickými a organizačními opatřeními vyrozumění a varování  desítek sluchově postižených spoluobčanů a také přijímání jejich tísňových zpráv. K provozu a příjmu SMS tísňových služeb pro sluchově postižené spoluobčany s trvalým bydlištěm na území Kraje Vysočina uzavřel HZS Kraje Vysočina dohodu o spolupráci se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR.
Obyvatelstvo je před hrozící nebo již nastalou mimořádnou událostí varováno kolísavým tónem sirény v délce 140 vteřin, který se nazývá Všeobecná výstraha.
ViewImage.aspx.jpg
spustit zvuk 
Zvuk sirény - "Všeobecná výstraha" znamená vždycky nějaké nebezpečí. Upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.
Elektronické sirény a místní informační systémy doplňují varovný signál tísňovou informací s upřesněním mimořádné události.:
Co mám dělat, když zazní varovný tón "Všeobecná výstraha" -
1. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Jestliže cestujete automobilem, zaparkujte a vyhledejte úkryt.
2. Zavřete všechny dveře a okna. Může se jednat o únik toxických látek - plynů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
3. Zapněte rádio, nebo televizi. Informace co se stalo, proč byla siréna spuštěna a co máte dělat dále se dozvíte v mimořádných zpravodajských relacích hromadných informačních prostředků. Tyto informace mohou být sdělovány i obecním rozhlasem.
Český rozhlas Vysočina
FM 87,9 MHz
FM 90,1 MHz
FM 96,5 MHz
Český rozhlas 1 Radiožurnál FM 90,7 MHz
Hitrádio Vysočina  FM 94,3 MHz
Rádio Impuls 
 
FM 100,3 MHz
Ke kontrole funkčnosti systému varování ( jak stanovuje vyhláška MV č.380/2002 Sb.), se provádí každou první středu v měsíci, ve 12.00 hodin, akustická zkouška sirén ( je vysílán signál ve tvaru nepřetržitého tónu sirény po dobu 140 sekund).

   Termíny akustických zkoušek sirén v roce 2024 - v čase 12.00 hodin: 
3. ledna,
7. února,
6. března,
3. dubna,
1. května,
5. června,
3. července,
7. srpna,
4. září,
2. října,
6. listopadu,
4. prosince.

Elektronické sirény a místní informační systémy informují obyvatelstvo o tom že proběhne zkouška sirén.

vytisknout  e-mailem