HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Právní rámec:

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

Charakteristika a cíl preventivně výchovné činnosti:

Preventivně výchovná činnost je zaměřena na přípravu obyvatelstva s cílem předcházet nežádoucím jevům, nebo jejich zmírnění a dále na chování obyvatelstva při mimořádné události nebo krizové situace.

Preventivně výchovná činnost je prostřednictvím příslušníků HZS Kraje Vysočina zaměřena jednak na výchovu mladé generace a jednak na prohlubování a doplňování znalostí ostatních věkových skupin.

hzs_pvč.png

Obsahové zaměření a formy preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva:

  • Hromadné sdělovací prostředky - poskytování informací obyvatelstvu prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání a regionálního tisku a odborného tisku (časopis 112). Bližší infomace k tomuto časopisu jsou na webových stránkách www.hzscr.cz.
  • Webové stránky HZS Kraje Vysočina - poskytování informací obyvatelstvu prostřednictvím webových stránek www.hzscr.cz/hzs-kraje-vysocina.aspx.
  • Tiskoviny - poskytování informací obyvatelstvu prostřednictvím tiskovin s výchovnou tematikou při výchovně-vzdělávacích akcích v hasičských stanicích, ve školách, v domovech a klubech pro seniory a handicapovaných, při akcích pro věřejnost a další. Tiskoviny s výchovnou tematikou jsou ke stažení na stránkách: www.hzscr.cz, www.zachranny-kruh.cz, www.hasik.cz, www.hasiciproskoly.cz.
  • Výchovně vzdělávací programy - program "Výchova k bezpečí a Ochrana člověka za mimořádných událostí" určený pro děti mateřských škol a žáky základních a středních škol, "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" (www.hasik.cz), zaměřený na žáky druhé a šesté třídy základní školy, "Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí" určený pro vzdělávání ředitelů a učitelů základních a středních škol. Exkurze s besedami na hasičských stanicích, přednášky pro všechny věkové skupiny, přednášky a semináře pro firmy a jejich zaměstnance.
  • Mezi další prevetivně výchovné činnosti patří dny otevřených dveří hasičských stanic, dny IZS, dny dětí, dny s hasiči, dětské tábory, dny seniorů, souteže v požárním sportu, soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel apod.

V případě Vašeho zájmu, nás neváhejte kontaktovat.

Koordinátor PVČ HZS Kraje Vysočina je kpt. Bc. Alena Doskočilová, 950 270 190, alena.doskocilova@hzscr.cz

Materiály pro školy k výuce témata Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

HZS Kraje Vysočina je partnerem programu "Asociace záchranný kruh".

vytisknout  e-mailem