HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana obyvatelstva při povodni

Povodeň - přechodné, výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí vylití vody z koryta, nebo při kterém se voda z koryta vylévá a může způsobit škody. Za nebezpečí povodně se považují situace určené povodňovými plány, popř. situace tak označené předpovědní povodňovou službou.
 
 
Stupně povodňové aktivity:
I. Stav bdělosti - nastává při nebezpečí povodně.
II. Stav pohotovosti - je vyhlašován přerůstá-li nebezpečí povodně v povodeň.
III. Stav ohrožení - je vyhlašován při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů, zdraví a majetku v zaplaveném území.
II. a III. Stupeň vyhlašují na svém územním obvodu povodňové orgány - povodňové komise obcí, obcí s rozšířenou působností, krajů a Ústřední povodňové komise.
 
 
Co mám dělat v případě, kdy mě ohrožuje povodeň?
 
 
a) při vyhlášení stavu pohotovosti:
- poslech hromadných sdělovacích prostředků
- uposlechnout příkazy povodňových orgánů, Policie ČR a záchranářů
- aktivně se zapojte do ochrany před povodněmi podle pokynů povodňových orgánů ü informujte se o způsobu a místě evakuace
- připravte si těsnící materiál - pytel s pískem, těsnící desky, ucpávky kanalizace
 
b) při vyhlášení stavu ohrožení:
- informujte sousedy
- připravte si evakuační zavazadlo Evakuace.pdf
- vlastníte-li auto, připravte ho na evakuaci nebo ho odvezte včas do bezpečí
- cenné věci, potraviny a nebezpečné látky přeneste do vyšších pater
- připravte vyvedení hospodářských zvířat
- připravte rodinu a domácí zvířata na evakuaci
- odstranit - zajistit snadno odplavitelný materiál
- při zaplavování domu vypněte hlavní přívod el. energie, plynu a vody
 
 
 
Co mám dělat po povodni?
 
a) Nechte si zkontrolovat stav obydlí:
- statickou narušenost
- obyvatelnost bytu,domu
- rozvody energií ( plynu,elektřiny)
- stav kanalizace a rozvodů vody,stav studny
b) Podle pokynů hygienika:
- zlikvidujte potraviny,které byly zasaženy vodou
- zlikvidujte polní plodiny,které byly zasaženy vodou
- zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo,které bylo usmrceno povodní
- nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat
c) Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě nouze si vyžádejte:
- finanční pomoc
- pitnou vodu,potraviny,teplé oblečení,hygienické prostředky a pod.
- potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod
- další potřebné prostředky (HZS Kraje Vysočina může zapůjčit vysoušeče zdiva)
d) Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod
- ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami
- vyhotovit soupis škod,popřípadě je zadokumentovat (fotografie,znalecký posudek,účty,svědectví)
- při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny
- odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek

Informační karta "Ochrana obyvatelstva při povodni" ke stažení: Povodně.pdf

vytisknout  e-mailem