HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Územní odbor Havlíčkův Brod

územní odbor

Kontakty

Ředitel územního odboru:
plk. Mgr. Luboš Vacek
Kontaktní adresa:
Humpolecká 3606, Havlíčkův Brod 
Telefon:
 950 275 120
Email: lubos.vacek@hasici-vysocina.cz

  

plk. Mgr. Luboš Vacek.jpg

plk. Mgr. Luboš Vacek - ředitel územního odboru Havlíčkův Brod

Kontakty na příslušníky a zaměstnance jednotlivých pracovišť územního odboru Havlíčkův Brod

 Organizační schéma Územního odboru Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod.pngHavlíčkův Brod.png

Statistka zásahové činnosti za první pololetí roku 2019 - územní odbor Havlíčkův Brod
Požáry
94
Dopravní nehody
82
Únik nebezpečné látky
29
Technické pomoci
501
Ostatní zásahy 41
Celkem
747


Historie profeisonálních hasičů okresu Havlíčkův Brod do roku 2000

V souladu se zákonem č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně, došlo v polovině roku 1954 u ONV Havlíčkův Brod ke zřízení samostatné složky - inspekce státního požárního dozoru. Kromě kontroly dodržování protipožárních opatření a akceschopnosti jednotek PO zajišťovali zaměstnanci OI SPD zpracování a vydávání směrnic a pokynů v oboru PO. Dbali také na dodržování požadavků PO při projektování a realizoaci staveb.

V roce 1964 bylo OIPO na základě usnesení vlády č. 92/1963 vyčleněna z odboru pro vnitřní věci ONV a postavena na úroveň ostatních odborů ONV. Byla zvláštním orgánem ONV, měla pod dozorem 230 závodů (30 zemědělských družstev) a v kompetenci stavební prevenci a zjišťování příčin požárů. OIPO začala usnesením rady KNV v Hradci Králové č. 105 z 16. června 1969 zřizovat profesionální jednotku PO - Veřejný útvar Havlíčkův Brod. Ten zahájil provoz 1. července 1970 v budově požární zbrojnice na Žižkově ulici. V lednu 1975 došlo ke zřízení požární stanice v Chotěboři a v listopadu 1976 v Ledči nad Sázavu.

Vedení profesionálních hasičů na Havlíčkobrodsku

Vedení profesionálních hasičů
František Plott 1952 - 1963
Miloslav Vrabec
1. 1. 1964 – 30. 6. 1986
Bohuslav Macas
1. 7. 1986 – 19. 1. 1990
Ing. František Zadina
1. 5. 1990 – 31. 12. 2000
Jaroslav Nácovský
1. 1. 2001 – 31. 12. 2010
plk. Mgr. Luboš Vacek
1.1. 2011 – dosud

                                 

vytisknout  e-mailem