HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

  1. Preventivně výchovná činnost u HZS Plzeňského kraje
  2. Pomoc školám
  3. Akce pro veřejnost
  4. Projekty
  5. Využitelné odkazy
  6. Kontakty

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje má za povinnost realizovat preventivně výchovnou činnost, která vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci preventivně výchovné činnosti pořádáme pro obyvatele Plzeňského kraje přednášky, besedy, prezentace, soutěže, publikujeme v tisku, informujeme obyvatelstvo ve sdělovacích prostředcích, pořádáme exkurze na požárních stanicích a krajském operačním a informačním středisku.

Velkou měrou se zaměřujeme na školní mládež v souvislosti s podporou výuky tematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na základních a středních školách.
Pomáháme školám při pořádání projektových dnů, podílíme se na nácviku evakuace škol.

 Pro pedagogy mateřských, základních a středních škol organizujeme vzdělávací semináře.

Pro veřejnost pořádáme dny otevřených dveří, podílíme se na dnech s IZS, dnech bezpečnosti a podobně.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje je od roku 2010 partnerem Asociace „Záchranný kruh“. Všem zájemců a především pedagogům doporučujeme navštívit a využívat bezpečnostní internetový portál asociace na stránkách www.zachrannykruh.cz, který nabízí množství projektů a materiálů podporující vzdělanost a přípravu obyvatel v oblastech zdraví a osobního bezpečí.

V roce 2011 se naše pozornost začala zaměřovat také na seniory a handicapované. Značný počet proškolených osob svědčí o velkém zájmu o tyto besedy.

Přípravu obyvatelstva v Plzeňském kraji zaměřujeme na tyto tématiky:
- Hasičský záchranný sbor, činnost hasiče, výstroj a výzbroj hasiče
- Volání na tísňové linky
- Požární prevence (jak předcházet požárům, příčiny požáru, použití přenosného hasicího přístroje, jak se chovat při požáru)
- Ochrana obyvatelstva (evakuace, varování, ukrytí, nouzového přežití obyvatelstva)
- Mimořádné události (povodně, vichřice, dopravní nehody, požáry, a další)
- Osobní bezpečí (nález nebezpečného předmětu, rizika doma a mimo domov)
- Integrovaný záchranný systém
- Krizové stavy
- Nebezpečné chemické látky (chemická havárie)

V případě, že budete mít zájem o některou z nabízených forem, kontaktujte krajského koordinátora preventivně výchovné činnosti HZS Plzeňského kraje:
kpt. Mgr. Lenka Basáková, tel: 950 330 179, e-mail  lenka.basakova@hzscr.cz.

vytisknout  e-mailem