HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úvodní stránka

  Ochrana obyvatelstva v Plzeňském kraji 
Článek obsahuje definici a charakteristiku ochrany obyvatelstva, uvádí základní informace o způsobu zabezpečení plnění úkolů ochrany obyvatelstva v Plzeňském kraji. V článku naleznete koncepční  dokumenty a právní předpisy vztahující se k problematice ochrany obyvatelstva v Plzeňském kraji i v České republice.
 
Preventivně výchovná činnost HZS ČR je zaměřena na přípravu obyvatelstva s cílem předcházení nežádoucím jevům nebo jejich zmírnění a dále na chování obyvatelstva při mimořádné události nebo krizové situaci
  V této části naleznete jak se zachovat při různých mimořádných událostech (např. při povodni nebo nálezu nebezpečných látek) a taky odpovědi na nejčastější kladené otázky.
  Příručky
Tato část obsahuje ke stažení obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události, a to nejen pro obyvatelstvo, ale i pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby.
 

Malý záchranář
Odkaz na internetové stránky soutěže Malý záchranář. Soutěž organizuje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ve spolupráci s dalšími složkami a je určena žákům 4.-5. tříd základních škol Plzeňského kraje. Naleznete zde informace o plánovaných soutěžích, pravidlech, historii soutěže a fotogalerii.

 

vytisknout  e-mailem