HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Elektronická podatelna

Podle ustanovení § 2 vyhlášky 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění, zveřejňuje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje následující informace:

 • Adresa pro doručování dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích informací: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
   
 • Elektronická adresa podatelny: plk.podatelna@hzscr.cz
   
 • Identifikátor datové schránky: p36ab6k
   
 • Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:
   
  • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), 
  • pdf (Portable Document Format), 
  • html/htm (Hypertext Markup Language Document), 
  • odt (Open Document Text), 
  • ods (Open Document Spreadsheet), 
  • odp (Open Document Presentation), 
  • txt (prostý text),
  • rtf (Rich Text Format), 
  • doc/docx (MS Word Document),
  • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet), 
  • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation), 
  • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Expres Group File Interchange Format), 
  • png (Portable Network Graphics), 
  • tiff (Tagged Image File Format), 
  • gif (Graphics Interchange Format).

   Maximální velikost přijímané datové zprávy je 100 MB.
   Maximální velikost e-mailové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 8 MB.​
    
 • Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:
   
  • CD, DVD, USB Flash disk
    
 • Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu výše uvedenou, není zpracovávána. Pokud lze z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zaslána informace, že zpráva obsahovala virus či vykazovala jinou vadu, případně byla v chybném formátu, a proto není považována za řádně doručenou.
   
 • Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové a v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem, a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:
  Pokud lze zjistit adresu odesílatele dokumentu, je na tuto adresu zaslána výzva k doplnění dokumentu, případně k jeho opětovnému doručení, jinak se dokument nezpracovává.

plk. Mgr. Petr Tichý
ředitel kanceláře krajského ředitele

vytisknout  e-mailem