HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové plánování

Krizové plánování je nástrojem krizového řízení, kdy orgány krizového řízení a jimi určené státní nebo veřejné instituce, vybrané právnické a podnikající fyzické osoby uskutečňují činnosti k realizaci cílů a úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za krizových situací.

Krizový plán kraje

Základním plánovacím dokumentem na úrovni kraj je Krizový plán Plzeňského kraje (dále jen "krizový plán kraje"). Obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací.

Krizový plán kraje zpracovává Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen "HZS kraje") v součinnosti s Krajským úřadem Plzeňského kraje a dalšími dotčenými subjekty.

Složení Krizového plánu Plzeňského kraje

A/ Základní část
A1     Charakteristika organizace krizového řízení
A2     Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení
A3     Přehled právnických osob, podnikajících osob a územních správních úřadů, které zajišťují plnění opatření vyplývající z krizového plánu
A4     Přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury

B/ Operativní část
B1     Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení
B2     Plán nezbytných dodávek
B3     Způsob plnění regulačních opatření
B4     Přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení
B5     Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení
B6     Přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení krizových situací

C/ Pomocná část
C1     Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení
C2     Zásady manipulace s krizovým plánem
C3     Geografické podklady
C4     Další dokumenty související s připraveností na krizvé situace a jejich řešením

Krizový plán obce s rozšířenou působností

Za účelem zabezpečení krizové připravenosti správních obvodů obcí s rozšířenou působností jsou v Plzeňském kraji zpracovány krizové plány obcí s rozšířenou působností (dále jen "krizový plán ORP").

Celkem je zpracováno 15 krizových plánů ORP (ORP Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice a Tachov).

Jejich zpracovatelem je Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje v součinnosti s příslušným úřadem obce s rozšířenou působností a dalšími dotčenými subjekty.

Složení krizových plánů ORP je obdobné jako Krizového plánu Plzeňského kraje.

vytisknout  e-mailem