HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legislativní předpisy

AKTUALIZACE 5.2.2014


Požární ochrana - represe


zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
nařízení vlády č. 172/2001 Sb. , k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a řízení jednotek požární ochrany
SIAŘ GŘ HZS ČR 25/2009, Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků
nařízení vlády č. 352/2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů JSDH obcí nebo podniků
SIAŘ GŘ HZS ČR 54/2007, kterým se stanoví zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí
vyhláška č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
Vyhláška č. 69-2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

 

Požární prevence

vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární ochraně)
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
nařízení Plzeňského kraje 1/2002 ze dne 16.4.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

 

Odborná příprava v JSDHO  - NOVÉ !!!

SIAŘ GŘ HZS ČR  7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení
SIAŘ GŘ HZS ČR  57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy JPO a příslušníků HZS
SIAŘ GŘ HZS ČR  54/2013, kterým se stanovují normy znalostí hasičů (+přílohy zde)
SIAŘ GŘ HZS ČR  3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů JSDHO a JSDHP (kurzy odborné způsobilosti)


Stránky odkazují na různé internetové zdroje. V případě nefunkčnosti některého z odkazů nebo neaktuálnosti odkazovaných verzí předpisů prosím kontaktujte autora.

vytisknout  e-mailem