HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legislativní předpisy

AKTUALIZACE 17.1.2024


Požární ochrana - represe

Stanovisko k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
nařízení vlády č. 172/2001 Sb. , k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a řízení jednotek požární ochrany
nařízení vlády č. 352/2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů JSDH obcí nebo podniků
vyhláška č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
Vyhláška č. 69-2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Odborná příprava v JSDHO

SIAŘ GŘ HZS ČR  7/2009, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení
SIAŘ GŘ HZS ČR  57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy JPO a příslušníků HZS
SIAŘ GŘ HZS ČR  54/2013, kterým se stanovují normy znalostí hasičů (+přílohy zde)
SIAŘ GŘ HZS ČR  3/2014, k odborné přípravě a odborné způsobilosti členů JSDHO a JSDHP (kurzy odborné způsobilosti)
SIAŘ GŘ HZS ČR 54/2007, kterým se stanoví zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí
SIAŘ GŘ HZS ČR  65/2021, Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků


Stránky odkazují na různé internetové zdroje. V případě nefunkčnosti některého z odkazů nebo neaktuálnosti odkazovaných verzí předpisů prosím kontaktujte autora.

vytisknout  e-mailem