HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové stavy

Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniklých krizových situací.

Krizovou situací je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečení, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

                     Mimořádná událost (dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů) je škodlivé  působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

   Druh                 

Vyhlašující   orgán

                                                                                          Důvod Územní rozsah Časová účinnost

Stav                  
nebezpečí

Hejtman
(primátor
hl. m. Prahy)

Ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, IZS nebo subjektu kritické infrastruktury.

Celý kraj
nebo   jeho část

Nejdéle
30 dnů;
prodloužení
se   souhlasem vlády

Nouzový
stav

Vláda
(předseda vlády)

V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Celý stát
nebo
jeho část

Nejdéle
30 dnů; prodloužení
jen po předchozím
souhlasu
Poslanecké sněmovny

Stav ohrožení státu

Parlament
na návrh vlády

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. Celý stát
nebo
jeho část

Není
omezeno

Válečný stav Parlament Je-li ČR napadena anebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Celý stát Není
omezeno

vytisknout  e-mailem