HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukrytí obyvatelstva

Zásady ukrytí obyvatelstva při nevojenských ohroženích improvizovaným způsobem. Informace o předurčení stálých úkrytů civilní ochrany a improvizovaných úkrytů. 

Zásady ukrytí obyvatelstva při nevojenských ohroženích

Ochrana obyvatelstva před účinky nebezpečných látek se za mimořádných událostí v době míru provádí improvizovaným ukrytím. Ukrytí osob se uskutečňuje ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, které budou při vzniku mimořádných situací dodatečně upravovány přítomnými fyzickými osobami. Nejvhodnější prostory jsou ve vyšších patrech budov, na odvrácené straně budovy od směru místa výronu nebezpečené škodliviny, nebo ve středním traktu budovy.

Při dokonalém utěsnění ochranného prostoru, ve kterém není filtroventilační zařízení, nelze setrvat déle než 7 až 11 hodin. Doba pobytu se stanoví podle objemu vnitřního prostoru a počtu ukrývaných osob, kdy na jednu osobu a jednu hodinu pobytu musí být prostor 1 m3. Jinak hrozí nebezpečí poškození organismu oxidem uhličitým.
Dodatečná ochrana proti průniku vnějšího vzduchu do místností pro ukrývané zahrnuje vypnutí ventilace, uzavření všech oken, dveří a ostatních otvorů, dotěsnění netěsností oken a dveří.

Způsob úpravy místnosti pro improvizované ukrytí a stručné pokyny k pobytu osob v tomto prostoru jsou uvedeny ve stati Jak se zachovat po zaznění varovného signálu všeobecná výstraha .


Ochrana obyvatelstva ukrytím před účinky zbraní hromadného ničení za válečného stavu

Ukrytí obyvatelstva se za válečného stavu realizuje ve stálých úkrytech civilní ochrany a improvizovaných úkrytech. Uskutečňuje se za účelem snížení ničivých účinků zbraní hromadného ničení. K ukrytí se využívají stálé a improvizované úkryty.
Stálé úkryty civilní ochrany jsou samostatné stavby nebo části jiných staveb. Svou konstrukcí a vybavením jsou nejlépe uzpůsobeny k ukrytí obyvatelstva. Stavby jsou zpravidla zcela zapuštěné pod úrovní terénu.
Improvizované úkryty jsou vybrané části staveb zčásti nebo zcela zapuštěné pod úrovní terénu. Navrhují se v době míru v dosažitelných vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé úkryty. Budují se až v době vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Evidenci staveb určených k ochraně obyvatelstva vedou obecní úřady. Evidenci stálých úkrytů CO vede hasičský záchranný sbor kraje. Oba orgány jsou zákonem oprávněny provádět kontrolu úkrytů.

vytisknout  e-mailem