HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování obyvatelstva

Článek uvádí stručnou charakteristiku varování obyvatelstva a koncových prvků varování, které se v rámci jednotného systému varování v ČR používají a které mohou občané uslyšet. Uvádí vyhláškou Ministerstva vnitra stanovené signály, včetně jejich zvukových ukázek. Přináší informaci o významu zkoušky varovacího systému. V závěru poskytuje instrukce občanům, jak se mají zachovat po zaznění varovného signálu. 

Význam varování

Provedení včasného varování a vyrozumění obyvatelstva je jedním ze základních předpokladů pro včasné zahájení a úspěšnou realizaci opatření, směřujících k bezprostřední ochraně zdraví a životů obyvatel v případě jejich ohrožení mimořádnou událostí.

Organizace varování

Varování obyvatelstva zajišťují v obcích obecní úřady, v kraji a ve vybraných obcích hasičský záchranný sbor kraje, který k tomu účelu provozuje jednotný systém varování a vyrozumění.

Jednotný systém varování a vyrozuměnírotacka.png

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) je tvořen koncovými prvky varování a infrastrukturou, která se skládá ze zadávacího terminálu a přenosové soustavy - telekomunikační sítí. Zadávací terminál je počítačové pracoviště, umístěné na krajském operačním středisku hasičského záchranného sboru, z něhož se pomocí radiových signálů ovládají koncové prvky varování napojené k tomuto systému. Přenosová soustava je tvořena samostatnými radiovými vysílači, které jsou rovnoměrně rozmístěné po kraji. Vysílače zajišťují přenos a šíření radiového signálu, kterým se koncové prvky ovládají. Systém umožňuje z centra spouštět v kraji sirény jednotlivě, nebo ovládat skupiny sirén, případně spouštět všechny sirény najednou.
elektronika.png
Koncové prvky varování jsou:
- rotační sirény
- elektronické sirény
- dálkově ovládané obecní rozhlasy

Rotační sirény dálkově ovládané generují akustické signály.


Elektronické sirény generují akustické signály a ihned po skončení signálu automaticky generují akustickou verbální informaci odpovídající povelu vyslaného z vyrozumívacího centra ve znění:

  • Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén.
  • Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.
  • Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny.
  • Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.
  • Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.
  • Konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.
  • Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach. Požární poplach.

Obecní rozhlasy (jinak zvané místní informační sytémy) dálkově ovládané připojením k JSVV  generují varovné signály a automaticky generují verbální informaci stejně, jak je uvedeno u elektronických sirén. To znamená, že z amplionů rozhlasu se nejprve ozývá akustický signál a pak následuje verbální informace. Obecní rozhlasy dále umožňují vstup mluveného slova z dispečinku rozhlasu (někdy i z mobilního telefonu odpovědné osoby např. starosty obce). Některé rozhlasy dokážou propojení na vybranou stanici veřejného rádia.

Rotační sirény umisťuje hasičský záchranný sbor kraje do obcí s více jak 500 stálými obyvateli, nebo do obcí ohrožených povodněmi, či jiným ohrožením ze stacionárního zdroje.

S dotazem, jaké a kde jsou umístěny jednotlivé koncové prvky varování, se mohou občané obrátit na příslušný městský nebo obecní úřad, který má tyto informace k dispozici.

Seznam schválených koncových prvků varování pro zapojení do jednotného
systému varování a vyrozumění.

vytisknout  e-mailem