HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon služby v JSDHO


Výkonem služby hasičů zařazených v jednotkách se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky. Probíhá ve dvou režimech:

  • ORGANIZAČNÍ ŘÍZENÍ - uplatňuje se při činnosti hasičů v jednotce k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek.
     
  • OPERAČNÍ ŘÍZENÍ - uplatňuje se při zásahu jednotky a plnění dalších úkolů daných §70 z. 133/1985Sb. o PO, jde o činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení jednotky do jejího návratu zpět na základnu.

Výkon služby v JSDH obce nebo podniku je upraven Řádem výkonu služby v jednotkách požární ochrany vydaném pokynem generálního ředitele HZS ČR ze dne 22.12.2021 č. 65/2021.

V této sekci jsou zveřejňovány různé dokumenty důležité pro výkon služby v jednotce, formuláře nebo aktuality z GŘ.

Vyhláška č. 69-2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
 

1. Organizační řízeníSTROJNÍ SLUŽBA:

Hlášení o dopravní nehodě požární techniky - odevzdává se do 5 dnů po nehodě!
Metodický postup pro zařazení darovaného, zahraničního, staršího a již použitého zásahového požárního automobilu k JSDHO

CHEMICKÁ SLUŽBA:

Servisní smlouva na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů "SATURN", "PLUTO", "„DRÄGER“, FENZY 5500  a jejich součástí.
Objednávka servisních prací DT
Servisní smlouva pro provádění kalibrací a výměny čidel přenosné detekční techniky  - Tato smlouva je podmínkou pro provádění kalibrací.  Cena kalibrace se řídí pokynem ředitele HZS Plzeňského kraje, který stanovuje kalkulace nákladů na některé činnosti HZS Plzeňského kraje. Cena kalibrace je stanovena u přístroje do 4 plynů na 425,- Kč. U 5ti plynového přístroje je to 625,- Kč.

TECHNICKÁ SLUŽBA:

Minimální vybavení JPO ochrannými pracovními prostředky - dle SIAŘ GŘ 65/2021 (Řád výkonu služby)
Označování hasičů na přilbách - dle SIAŘ GŘ 47/2010
Provádění kontrol provozuschopnosti nastavovacích žebříků - metodika MK-TS/01-2010
Karta k zásahové přilbě

SPOJOVÁ SLUŽBA:

Žádost o udělení Dokladu opravňujícího k provozu v ARS v PDF
Řád analogové radiové sítě (platný od 1.4.2020)

NAVIGACE:

Bližší informace - ZDE.

2. Operační řízení


Oznámení kácení dřevin jednotkami PO - vzor oznámení kácení dřevin složkami IZS při zásahu dle vyhl. 189/2013Sb. v novelizovaném znění 222/2014Sb. (§4, odst. 3), které posílá zřizovatel jednotky příslušné obci s rozšířenou působností (odbor ŽP)

(DÍLČÍ) ZPRÁVA O ZÁSAHU / ZOČ - formulář ve formátu Word
(DÍLČÍ) ZPRÁVA O ZÁSAHU / ZOČ - formulář ve formátu PDF
NÁVOD k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ - PDF

Svolávání členů JSDHO prostřednictvím mobilních telefonů - vzor formuláře *.xls
Svolávání členů JSDHO prostřednictvím mobilních telefonů - vzor formuláře *.pdf

vytisknout  e-mailem