HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje má za povinnost realizovat preventivně výchovnou činnost, která vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci preventivně výchovné činnosti pořádáme pro obyvatele Plzeňského kraje přednášky, besedy, prezentace, soutěže, publikujeme v tisku, informujeme obyvatelstvo ve sdělovacích prostředcích, pořádáme exkurze na požárních stanicích a krajském operačním a informačním středisku.
Velkou měrou se zaměřujeme na školní mládež v souvislosti s podporou výuky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na základních a středních školách.
Pravidelně pořádáme pro školy soutěž Malý záchranář. Soutěžící zde mohou strávit zábavně vzdělávací den se záchranáři. Více na http://mz.hzspk.cz
Na žádost škol pořádáme besedy s žáky základních či mateřských škol. Pomáháme školám při pořádání projektových dnů, podílíme se na nácviku evakuace škol.

 Pro pedagogy mateřských, základních a středních škol organizujeme vzdělávací semináře.

 Každoročně organizujeme dětské dny, dny otevřených dveří a podílíme se na akcích, organizovaných jinými subjekty jako jsou dny s IZS, dny bezpečnosti, výročí založení obcí, při pořádání hasičských soutěží apod.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje je od roku 2010 partnerem Asociace „Záchranný kruh“. Všem zájemců a především pedagogům doporučujeme navštívit a využívat bezpečnostní internetový portál asociace na stránkách www.zachrannykruh.cz, který nabízí množství projektů a materiálů podporující vzdělanost a přípravu obyvatel v oblastech zdraví a bezpečí.

V roce 2011 se naše pozornost začala zaměřovat také na seniory a handicapované. Značný počet proškolených osob svědčí o velkém zájmu o tyto besedy.

Informování a přípravu obyvatelstva v Plzeňském kraji zaměřujeme na tyto tématiky:
- Hasičský záchranný sbor, činnost hasiče a co potřebuje ke své práci
- Volání na tísňové linky
- Požární prevence (jak předcházet požárům, příčiny požáru, použití ručního hasicího přístroje, jak se chovat při požáru)
- Ochrana obyvatelstva (evakuace, varování, ukrytí, nouzového přežití obyvatelstva)
- Mimořádné události (povodně, vichřice, dopravní nehody, požáry, a další)
- Osobní bezpečí (nález nebezpečného předmětu, bezpečí doma a mimo domov)
- Integrovaný záchranný systém
- Krizové stavy
- Nebezpečné chemické látky (chemická havárie)

V případě, že budete mít zájem o některou z nabízených forem, kontaktujte krajského koordinátora PVČ HZS PK kpt. Mgr. Lenku Basákovou na tel: 950 330 179 nebo e-mailu  lenka.basakova@hzspk.cz .

P1000803.JPG     P1000682.JPG

P1010146.JPG     P1010307.JPG

P1010338.JPG     P1010009.JPG

vytisknout  e-mailem