HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

Vysvětlení pojmu nouzové přežití, odpovědnost orgánů za nouzové přežití obyvatelstva. Připravená opatření nouzového přežití u hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 

  1. Nouzové přežití v Plzeňském kraji
  2. Zásady poskytování vysoušecích agregátů
Nouzové přežití je soubor organizačních, technických a logistických opatření, která se uskutečňují s cílem odstranit, nebo podstatně snížit tíživou životní situaci lidí, ve které se ocitli v důsledku vzniku mimořádné události.

Na řešení opatření nouzového přežití se podílí stát a obce v přenesené působnosti. Hasičský záchranný sbor kraje nouzové přežití v kraji organizuje a koordinuje, vytváří částečné zásoby některých prostředků. Obecní úřady se podílejí na přípravách opatření k nouzovému přežití a za mimořádné události pak starosta obce organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití ve prospěch obyvatel.

Nouzové přežití zahrnuje: nouzové ubytování, nouzové zásobování základními potravinami a pitnou vodou, nouzové dodávky energií, poskytování základních služeb obyvatelstvu a organizování humanitární pomoci.

Tato opatření jsou řešena Plánem nouzového přežití obyvatelstva, který je součástí havarijního plánu kraje. Mimo rámec kraje je způsob realizace opatření nouzového přežití v ČR řešen interní směrnicí MV GŘ HZS ČR.

Při mimořádných událostech, kdy je postiženo více osob, je hasičský záchranný sbor kraje připraven poskytnout humanitární pomoc k zajištění základních životních potřeb pro 300 osob. K tomu je vytvořeno 6 jednotných souprav nouzového přežití, které jsou rozmístěny rovnoměrně po kraji. Každá souprava obsahuje oblečení, základní hygienické potřeby, předměty pro ohřev, vydávání a konzumaci stravy a nápojů. Souprava pro ubytování obsahuje 50 skládacích lehátek, spacích pytlů, přikrývek a 4 stany s polním nábytkem. Soupravy budou použity za mimořádných událostí vyhlášení krizového stavu, pokud nebude v silách obcí zajistit nouzové přežití postižených osob ve své působnosti.

Pro rychlou pomoc lidem postiženým mimořádnou událost je každá požární stanice vybavena soupravou nouzového přežití k okamžitému použití pro 20 osob, o jejímž použití rozhoduje velitel zásahu. Souprava obsahuje základní oblečení, přikrývky a prostředky pro podávání stravy a nápojů.


Pro komplexnější rychlou humanitární pomoc je hasičský záchranný sbor kraje schopen nasadit kontejner humanitární pomoci. V jeho nafukovacím stanu lze dočasně umístit až 50 osob, nebo v něm ubytovat a stravovat 25 osob. Stan je vytápěný a osvětlený, má vlastní velmi dobré hygienické zázemí (chemický záchod, sprcha).

Hasičský záchranný sbor kraje disponuje zásobou 150 vysoušecích agregátů, které jsou předurčeny pro obce a občany k vysoušení. Zapůjčují se na základě požadavků starostů obcí po mimořádných událostech spojených s povodněmi.

vytisknout  e-mailem