HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence závažných havárií

1. Prevence závažných havárií

Systém prevence závažných havárií se zabývá objekty a zařízeními, v nichž je umístěna nebezpečná látka s cílem snížit pravděpodobnost  vzniku a omezit následky možných závažných havárií na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí a majetku, a to jak v těchto objektech, tak i v jejich okolí.

Právní rámec je dán zejména zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami nebo chemickými směsmi (zákon o prevenci závažných havárií) a příslušnými prováděcími právními předpisy (zejména vyhlášky č. 225/2015 Sb., 226/2015 Sb., 227/2015 Sb., 228/2015 Sb. a 229/2015 Sb.). Tento zákon implementuje požadavky příslušné Směrnice Evropského parlamentu a Rady ES o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Vychází se z tzv. Směrnic SEVESO (I, II, III).

Provozovatelé, kteří nakládají s nebezpečnými látkami nebo chemickými směsmi jsou podle zákona o prevenci závažných havárií zařazení do skupiny A, B nebo nezařazeni.

  • Nezařazené podniky zpracovávají protokolární záznam o nezařazení objektu.
  • Provozovatelé zařazení dle výše uvedeného zákona do skupiny A zpracovávají:

          - návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A,
          - bezpečnostní program prevence závažných havárií
          - plán fyzické ochrany.

  • Provozovatelé zařazení dle výše uvedeného zákona do skupiny B zpracovávají:

          - bezpečnostní zprávu (včetně bezpečnostního programu prevence závažných havárií),
         - vnitřní havarijní plán,
         - podklady pro stanovení zóny havarijního plánování,
         - podklady pro zpracování vnějšího havarijního plánu,
         - plán fyzické ochrany.

2. Zařazené objekty

Na území Plzeňského kraje se nachází 1 provozovatel zařazený do skupiny A a 1 provozovatel zařazený do skupiny B.

Název provovozovatele ve skupině A Město
Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeň
              Název provovozovatele ve skupině B              Město
ČEPRO, a.s., sklad Třemošná Třemošná

3. Vnější havarijní plán

Vnější havarijní plán (dále jen "VHP") je dokument, který slouží k zajištění havarijní připravenosti v zóně havarijního plánování a stanovuje postupy složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů pro případ potenciální závažné havárie.

VHP zpracovává Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími dotčenými orgány pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými látkami zařazenými podle zákona o prevenci závažných havárií do skupiny B a pro které krajský úřad stanovil zónu havarijního plánování (zóna havarijního plánování = území v okolí objektu, ve kterém jsou uplatňovány požadavky ochrany obyvatelstva a požadavky územního rozvoje z hlediska havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu).

VHP je v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému prověřován minimálně jedenkrát za 3 roky cvičením.

vytisknout  e-mailem