HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služby pro JSDHO

Jednotky SDH obcí mohou využívat našich služeb

HZS Zlínského kraje poskytuje celou řadu služeb pro jednotky požární ochrany zřizované obcemi.

Vzhledem ke stále častým dotazům do této oblasti a k větší přehlednosti, vydává naše ředitelství přehled těchto služeb. Kromě zajišťování základního a cyklického školení v přípravě velitelů i strojníků, mohou zájemci využít i několik novinek a zajímavostí.

Mezi nejatraktivnější pak patří protiplynový polygon s trenažéry ve Valašských Kloboukách. Důležitá je také možnost naplnění tlakových lahví do dýchacích přístrojů po zásahu, nabídka údržby dýchacích přístrojů nebo možnost impregnace zásahových obleků.

Přehled všech nabízených služeb si mohou zájemci prohlédnout v přiložené prezentaci, kde jsou také uvedeny všechny důležité podmínky. Při splnění těchto podmínek je možné našich služeb využívat podle potřeby nebo nabídky.

 Přílohy:

Rescue Navigator

Port.All

Postup pro údržbu dýchací techniky, plnění tlakových lahví a praní zásahových oděvů jednotkám SDH obcí 

Stanice vyčleněné pro kontroly dýchací techniky: 

Auer - Uherský Brod, Valašské Meziříčí a Valašské Klobouky.

Dräger - Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Morkovice-Slížany, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Valašské Klobouky, Otrokovice, Slavičín a Luhačovice.

Fenzy - Holešov, Kroměříž a Valašské Klobouky.

Saturn - Kroměříž, Valašské Meziříčí a Valašské Klobouky.

Stanice vyčleněné pro plnění tlakových lahví:

Tlakové láhve 300 bar: 

Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Morkovice-Slížany, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Otrokovice, Valašské Klobouky a Slavičín.

Tlakové láhve 200 bar: 

Kroměříž, Holešov, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky a Slavičín.

Postup:

1. Jednotka SDH obce kontaktuje technika CHS daného ÚO nebo velitele dané stanice a dohodne se na termínu 

 - ÚO Kroměříž:     por. Richard Zezula, DiS., e-mail richard.zezulaViewImage2.gif , tel. 950 685 270 

 - ÚO Uherské Hradiště:     por. Ing. Marek Hnilica, e-mail marek.hnilicaViewImage2.gif , tel. 950 675 270 

 - ÚO Vsetín:     nprap. Bc. Martin Píka, e-mail martin.pikaViewImage2.gif , tel. 950 681 270                                                                               

 - ÚO Zlín:      por. Ing. et Mgr. Perta Adamušková, e-mail petra.adamuskovaViewImage2.gif , tel. 950 670 675 

2. Člen JSDHO předá IDP nebo TL u vstupu na stanici, včetně potřebné dokumentace.

3. Po provedení údržby a plnění předá IDP nebo TL a ostatní materiál příslušník HZS Zlínského kraje v dohodnutém termínu před stanicí HZS Zlínského kraje členu příslušné jednotky SDH obce.

Stále platí, že mytí znečištěného přístroje si provedou JSDHO svépomocí !!!!!


Stanice vyčleněné pro praní zásahových oděvů: 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Vsetín, Zlín a Otrokovice .

Postup je obdobný jako u IDP.

Pravidla pro údržbu DT a praní zásah oděvů pro JSDHO

Na základě vzájemné dohody se zástupci OSH ČMS bude HZS Zlínského kraje podporovat podle možností ukázkami a technikou jen sbory a oslavy od sto a více let založení nebo akce IZS ve společném zájmu důvodem omezení je velká kumulace požadavků a vytíženost profesionálních hasičů

formulář žádosti o poskytnutí techniky

Oprávnění žadatelé o pořízení AED z řad jednotek SDH obcí Zlínského kraje v rámci dotačního titulu "Dotace obcím pro jednotky SDH obcí Zlínského kraje"

HZS Zlínského kraje prioritně podporuje pořízení AED u jednotek SDH obcí dle přiložené tabulky na základě rovnoměrného plošného pokrytí AED

Rozmístění AED u JPO - stávající

Plán rozmístění AED u JPO - mapa

JPO plánované pro AED

.

Odborná příprava OMP, kterou bude provádět HZS Zlínského kraje pro jednotky SDH obcí

HZS Zlínského kraje bude organizovat pouze základní kurzy OMP pro jednotky SDH obcí, které budou předurčeny v systému plošného pokrytí pro práci s motorovými pilami. 

Tyto jednotky budou muset splňovat následující podmínky:

1) Vybavení – prostředky

Povinná výbava:

 1. Motorová pila z kategorie „farmářské“ nebo z kategorie „profesionální“ (nikoliv z kategorie „hobby“), která navíc splňuje tyto parametry:     

           a) minimální výkon 2,7 kW,

           b) délka lišty minimálně 38 cm.

 1. Dřevorubecká přilba.
 2. Univerzální kombinovaný klíč k motorové pile.
 3. Náhradní řetěz.
 4. Klíny – minimálně 2 ks, plastový nebo hliníkový materiál.
 5. Sekera.
 6. Lopatka dřevorubecká s obracákem – min 80 cm velká.

Doporučená výbava:

 1. Náhradní zapalovací svíčka.
 2. Adekvátní pilník na broušení řetězu.
 3. Pás upínací s ráčnou (kurtnou).
 4. Kanystr se zásobou PHM a olej na mazání řetězu.

2) Školení a výcvik

Minimální počet řádně proškolených členů (vč. pravidelných opakovacích školení) s platným osvědčením:

 1. U kategorií JPO II a JPO III – 6 členů
 2. U kategorií JPO V – 6 členů

Pravidelná OP – každý rok 5 h teorie + 3 h praxe pod vedením  velitele jednotky JSDHO  nebo pověřeného a zkušeného obsluhovatele MP, každoročně budou poskytnuty aktualizované studijní materiály na web HZS ZLK ve prospěch teoretické části pravidelné přípravy, JSDHO si pravidelnou OP budou realizovat samostatně.

Pokud bude chtít některá jednotka SDH obce bezplatně vyškolit své členy, kontaktujte vedoucího pracoviště IZS a služeb ze svého okresu (přihlášku do kurzu zašle zřizovatel JSDHO (obec), nikoli velitel jednotky):

ÚO Kroměříž:  mjr. Ing. Pavel Letko, e-mail  paval.letkoViewImage2.gif, tel. 950 685 210 

ÚO Uh. Hradiště:  mjr. Ing. Milan Matyáš, e-mail milan.matyasViewImage2.gif , tel. 950 675 210

ÚO Vsetín:  mjr. Ing. Roman Krystyník, e-mail roman.krystynikViewImage2.gif , tel. 950 681 210

ÚO Zlín:  mjr. Bc. Aleš Novák, e-mail ales.novakViewImage2.gif, tel. 950 670 670 

Stanovisko GŘ HZS ČR k problematice vzdělávacího programu „Obsluha přenosných motorových pil v JPO“

Vzhledem k tomu, že na příslušníky HZS ČR i na členy jednotek sboru dobrovolných hasičů jsou při zásahu kladeny specifické požadavky při práci s přenosnými motorovými pilami, je vyloučené, aby bylo výše jmenovaným uznáno jiné potvrzení o absolvování vzdělávacího programu MPT, než to, které bylo získáno absolvováním vzdělávacího programu, který je v souladu s platnými osnovami schválenými generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR).

V osnovách vzdělávacího programu MPT, které jsou schváleny GŘ HZS ČR, je zahrnuta problematika nejen motorových řetězových pil, ale také způsoby použití pil rozbrušovacích a to ve značném rozsahu.

Jednotlivé vzdělávací programy „Obsluha přenosných motorových pil v JPO“ jsou v průběhu roku pořádány vzdělávacími zařízením MV-generálního ředitelství HZS ČR. Časová dotace činí 66 hodin a podmínky pro zařazení jsou úspěšné absolvování vzdělávacího programu Vstupní příprava příslušníků HZS ČR, nástupního odborného výcviku NOV nebo základní odborné přípravy ve smyslu § 40 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Toto stanovisko bylo konzultováno s odborem IZS a výkonu služby GŘ HZS ČR.

Výtah z pokynu GŘ HZS ČR č. 11/2014:

Odborná příprava obsluhovatelů a instruktorů motorových pil

 1. Specializační kurzy pro obsluhovatele motorových pil zajišťují HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, HZS podniků pro své zaměstnance nebo Školní a výcvikové zařízení HZS ČR a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku (dále jen „vzdělávací zařízení HZS ČR“). Rozsah a obsah specializačního kurzu je dán učebními osnovami, které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR.
 2. Specializační kurzy pro obsluhovatele motorových pil a pravidelnou odbornou přípravu pro obsluhovatele a instruktory motorových pil mohou zabezpečovat i vzdělávací zařízení akreditovaná u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „akreditované vzdělávací zařízení“), pokud jejich učební program je v souladu s učebními osnovami specializačních kurzů vydanými MV-generálním ředitelstvím HZS ČR resp. s tématy pravidelné odborné přípravy uvedenými v příloze č. 2 pokynu SIAŘ 11/2014 (tím se myslí pravidelná odborná příprava).
 3. Akreditované vzdělávací zařízení předá hasiči, který úspěšně absolvoval specializační kurz pro obsluhovatele motorových pil nebo pravidelnou odbornou přípravu pro obsluhovatele a instruktory motorových pil potvrzení o jejich úspěšném absolvování. Hasič toto potvrzení předkládá příslušnému HZS kraje, který uznává jeho platnost vydáním vlastního evidovaného potvrzení, pokud jsou s ním předloženy:

           a) dokumenty potvrzující soulad učebního programu s učebními osnovami vydanými MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, 

           b) platná akreditace vzdělávacího programu.

           Na potvrzení HZS kraje uvede skutečnost, na základě které se potvrzení vydává. Uvedená dokumentace se ukládá u jednotky PO.

Účastníkovi specializačního kurzu pro obsluhovatele motorových pil u HZS lze adekvátně zkrátit plánovanou dobu kurzu o témata, která prokazatelně absolvovali v akreditovaných vzdělávacích zařízeních dle tohoto čl. odst. 3, písmeno a) a b) na základě předložení těchto dokumentů, které se přikládají k dokumentaci kurzu.

https://www.hzscr.cz/clanek/ucebni-osnovy-kurzu-184252.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

vytisknout  e-mailem