HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Služby pro JSDHO

Jednotky SDH obcí mohou využívat našich služeb

 HZS Zlínského kraje poskytuje celou řadu služeb pro jednotky požární ochrany zřizované obcemi.

Vzhledem ke stále častým dotazům do této oblasti a k větší přehlednosti, vydává naše ředitelství přehled těchto služeb. Kromě zajišťování základního a cyklického školení v přípravě velitelů i strojníků, mohou zájemci využít i několik novinek a zajímavostí.

 Mezi nejatraktivnější pak patří nový protiplynový polygon s trenažéry ve Valašských Kloboukách. Důležitá je také možnost naplnění tlakových lahví do dýchacích přístrojů po zásahu, nabídka údržby dýchacích přístrojů nebo možnost impregnace zásahových obleků.

 Přehled všech nabízených služeb si mohou zájemci prohlédnout v přiložené prezentaci, kde jsou také uvedeny všechny důležité podmínky. Při splnění těchto podmínek je možné našich služeb využívat podle potřeby nebo nabídky.

 Přílohy:

Rescue Navigator

Port.All

Sluzby_HZS_pro_JPO

Pravidla pro údržbu DT a praní zásah oděvů pro JSDHO

Na základě vzájemné dohody se zástupci OSH ČMS bude HZS Zlínského kraje podporovat podle možností ukázkami a technikou jen sbory a oslavy od sto a více let založení nebo akce IZS ve společném zájmu důvodem omezení je velká kumulace požadavků a vytíženost profesionálních hasičů

formulář žádosti o poskytnutí techniky

Stanovisko GŘ HZS ČR k problematice vzdělávacího programu „Obsluha přenosných motorových pil v JPO“

Vzhledem k tomu, že na příslušníky HZS ČR i na členy jednotek sboru dobrovolných hasičů jsou při zásahu kladeny specifické požadavky při práci s přenosnými motorovými pilami, je vyloučené, aby bylo výše jmenovaným uznáno jiné potvrzení o absolvování vzdělávacího programu MPT, než to, které bylo získáno absolvováním vzdělávacího programu, který je v souladu s platnými osnovami schválenými generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR).

V osnovách vzdělávacího programu MPT, které jsou schváleny GŘ HZS ČR, je zahrnuta problematika nejen motorových řetězových pil, ale také způsoby použití pil rozbrušovacích a to ve značném rozsahu.

Jednotlivé vzdělávací programy „Obsluha přenosných motorových pil v JPO“ jsou v průběhu roku pořádány vzdělávacími zařízením MV-generálního ředitelství HZS ČR. Časová dotace činí 66 hodin a podmínky pro zařazení jsou úspěšné absolvování vzdělávacího programu Vstupní příprava příslušníků HZS ČR, nástupního odborného výcviku NOV nebo základní odborné přípravy ve smyslu § 40 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

Toto stanovisko bylo konzultováno s odborem IZS a výkonu služby GŘ HZS ČR.

Pokud bude chtít některá jednotka SDH obce bezplatně vyškolit své členy, kontaktujte instruktora obsluh motorových pil ze svého okresu:

Kroměříž:  nstržm. Michal Sedlář, stanice Bystřice pod Hostýnem, e-mail michal.sedlar@zlk.izscr.cz

Uh. Hradiště:  pprap. František Abrhám, stanice Uh. Hradiště, e-mail frantisek.abrham@zlk.izscr.cz

                       nstržm. Petr Dvouletý, stanice Uh. Hradiště, e-mail petr.dvoulety@zlk.izscr.cz

Vsetín:  nprap. Libor Bitala, stanice Val. Meziříčí, e-mail libor.bitala@zlk.izscr.cz

             nstržm. Pavel Strbačka, stanice Vsetín, tel. 950 683 111

Zlín:  nstržm. Radim Boďa, stanice Zlín, e-mail radim.boda@zlk.izscr.cz

         nstržm. Martin Dohnálek, stanice Otrokovice, tel. 950 674 111 

vytisknout  e-mailem