HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povodně, protipovodňová ochrana

.

Zlínský kraj je bohužel ovlivňován všemi druhy povodní, které se mohou v dnešní době vyskytnout. Státní správa a samospráva se systematicky připravuje na jejich předcházení, případně na likvidaci následků již nastalých povodní. Samotní občané však mohou udělat pro ochranu svého života, zdraví a majetku dost i svépomocí.
  
pytel.bmp
  
Povodně a jejich dělení
Povodně jsou přírodní katastrofy, charakterizované rozlitím nadměrného množství vody mimo svou umístěné (koryto, rybník). Podle zákona o vodách se dělí na:
  •     přirozené
  •     zvláštní (vlivem havárie na vodním díle)

Stupně povodňové aktivity

Číselné označení situace z hlediska míry ohrožení obyvatelstva a jeho majetku možnou či právě probíhající povodní. V současné době definuje platný zákon tři možné stupně povodňové aktivity
 
Stav bdělosti
Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně. Situaci na vodním toku nebo vodním díle je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje činnost hlásná služba.
 
Stav pohotovosti
Stavu pohotovosti je vyhlašován v případě, že již nebezpečí přerostlo do skutečné povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se opatření podle povodňového plánu.
 
Stav ohrožení
Stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i záchranné a evakuační činnosti.
 
 
stav_vodoctu.gif
vodočetná lať - zařízení umístěné v říčních profilech, slouží k rychlému určení výšky hladiny
 
 
Povodňový plán
Povodňový plán Zlínského kraje je základní dokument pro řízení ochrany před povodněmi na území kraje. Byl vytvořen krajským úřadem ve spolupráci s vodohospodáři a jinými dotčenými subjekty, je pravidelně aktualizován. Rovněž všech 13 Obcí s rozšířenou pravomocí má zpracovaný svůj povodňový plán.
 
Kde získat informace?
O hrozící povodni budou lidé informovaní prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (rádio, televize, internet), případně osobně od zasahujících hasičů či členů povodňových komisí. Je důležité důsledně dbát jejich pokynů.
 

Pro občany, školy, do veřejných budov atd.

Několik nejdůležitějších rad, jak se chovat před, během a po povodni jsme shrnuli do informativního letáku. Může být vytištěn a k dispozici jak domácnosti, tak například ve veřejných prostorách a školách.
 
povo.bmp
 
Leták je volně ke stažení a užívání: povodně.pdf
 

Co dělat po povodni...

Nestátní nezisková organizace Charita Česká republika vydala pro postižené povodní manuál, jak se co nejlépe vypořádat s následky tohoto ničivého živlu. S jejich laskavým svolením ji dáváme ke stažení i na naše stránky.  

prirucka_po povodni.pdf   

charita II.bmp        

Příručka prakticky popisuje, jak postupovat při odčerpávání vody z domu, vysoušení prostor, odstraňování plísní apod.

vytisknout  e-mailem