HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podmínky pro přijetí

Do služebního poměru může být přijat občan České republiky
starší 18 let, který:


1. o přijetí písemně požádá
2. je starší 18 let
3. je bezúhonný
4. splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být
ustanoven
5. je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro výkon služby
6. je plně způsobilý k právním úkonům
7. je oprávněný seznamovat se s utajenými informacemi podle zvláštního
právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato
způsobilost vyžaduje
8. není členem politické strany nebo politického hnutí
9. nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem
řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají
podnikatelskou činnost

 Další upřesňující podmínky přijetí k HZS Zlínského kraje:


1. k nástupu do HZS je třeba mít ukončené středoškolské vzdělání s
maturitou
2. upřednostňujeme resortní SOŠ a VOŠ PO MV Frýdek-Místek
3. při žádosti je třeba zaslat žádost o přijetí do služebního poměru a
strukturovaný životopis
4. je třeba splnit zdravotní způsobilost - velmi náročná lékařská prohlídka
5. je třeba splnit duševní způsobilost - test
6. je třeba splnit fyzickou způsobilost - test
7. v žádosti je třeba uvést směr, ve kterém se chcete u HZS uplatnit, případně místo působiště

Pro další upřesňující informace doporučujeme kontaktovat personální pracoviště.

Žádost o přijetí do služebního poměru má volnou formu.

Telefonní seznam

  Pracoviště personální a PaM
Funkce Jméno Telefon
vrchní komisař - ved. pracoviště Jitka Botková, Ing.
jitka.botkova
950 670 131
komisař - specialista v obl. služeb. vztahů Lucie Urubková, Ing.
lucie.urubkova
950 670 130
personalista Michaela Holbová, Ing.
michaela.holbova
950 670 136

vytisknout  e-mailem