HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

.Nouzové přežití obyvatelstva je soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů, prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.

Nouzové přežití obyvatelstva je řešeno na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS a je rozpracováno v havarijním plánu kraje.
Opatření nouzového přežití obyvatelstva navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události. Tato opatření jsou rozpracována v Plánu nouzového přežití, který je součástí havarijního plánu kraje, a zahrnují:
DSC_1511.jpg

- nouzové ubytování

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva jsou využívána především stacionární zařízení umožňující nouzové ubytování a stravování (školská zařízení). Ve spolupráci s obcemi bylo vytipováno několik desítek těchto zařízení a v kraji tak jsme schopni nouzově ubytovat téměř 23 tisíc osob. K ubytování náleží i stravovaní a to máme v případě potřeby připraveno pro více než 56 tisíc osob.

- kontejner nouzového přežití

HZS Zlínského kraje obdržel od podzimu 2016 kontejner nouzového přežizí. Je určen maximálně pro 50 osob a slouží k poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí. Konstrukční řešení umožňuje nepřetržitý provoz v rozmezí teplot -10 až +50 oC. Skládá se s kontejneru, dvou přístřešků a nafukovacího stanu vzájemně připojitelných v jeden celek.

- nouzové zásobování potravinami

 HZS kraje rovněž spravuje informační systémy nezbytných dodávek potravin a dalších věcí k pokrytí základních životních potřeb obyvatelstva. V případě vyhlášených nouzových stavů tím pádem nebude obyvatelstvo odkázano samo na sebe.

- nouzové zásobování pitnou vodou

V souladu se zákonem 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích v platném znění zajišťuje na území Zlínského kraje nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Služba nouzového zásobování vodou .
Služba je tvořena technickými prostředky a zařízením společností
Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, Kojetínská 3666, Kroměříž
 
Vodovody a kanalizace Vsetín, Jesenická 1106, Vsetín
 
Moravská vodárenská a.s., Tř. T. Bati 383, Zlín
 
Požadavky na zachování minimální dodávky pitné vody:
  • pro první dva dny 5 litrů na osobu a den
  • pro třetí a další dny 10 – 15 litrů na osobu a den
  • nouzové zásobování vodou se zahajuje do 5-ti hodin po vyhlášení krizového stavu

 - nouzové dodávky energií 

Jedná se o zabezpečení dodávek všech potřebných energií, jako elektrické energie, plynu, tepla, pohonných hmot včetně zabezpečení náhradních zdrojů energií. Zde spolupracujeme především s právnickými subjekty.

- organizování humanitární pomoci

Humanitární pomoc je činnost vládních i nevládních orgánů a organizací, dobročinných spolků a jednotlivců, prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu určitého regionu, postiženého mimořádnou událostí. Humanitární pomoc může být materiální, finanční, poradenská, duchovní nebo psychologická.

Hasičských záchranným sbore Zlínského kraje byla vytvořena webová aplikace nabídek a poptávek humanitární pomoci na podkladě zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, kde HZS kraje "Humanitární pomoc" organizuje a koordinuje. Aplikace byla vytvořena s cílem zlepšení koordinace a rychlého zajištění a zlepšení životních podmínek postiženému obyvatelstvu a zmírnění jejich utrpení na území postiženém mimořádnou událostí.

Aplikace v žádném případě nenahrazuje činnost humanitárních organizací. 

Webové stránky aplikace jsou. http://humanitarni-pomoc.cz/

vytisknout  e-mailem