HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

HZS Zlínského kraje nabízí

V souladu s § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, nabízíme movitý majetek , který je po ukončení nabídkového řízení organizačním složkám státu pro HZS Zlínského  kraje a Českou republiku nepotřebný:

Aktuálně bez nabídky

info: 
Žádosti o majetek zasílají statutární zástupci obcí a měst jako zřizovatelé Sboru dobrovolných hasičů. Pro bezúplatný převod je třeba zdůvodnit v žádosti charakter veřejného zájmu. Přednost mají zájemci ze Zlínského kraje; v případě více zájemců rozhoduje o přidělení techniky ředitel organizace na doporučení odd. ISS a služeb. Při převodu majetku bezúplatně se majetek převádí vybraným účetním jednotkám v pořizovací ceně a oprávkách a vykazuje centrálním orgánům. Žádosti o majetek zasílejte poštou nebo datovou schránkou na adresu: HZS Zlínského kraje, odd. správy majetku, Přílucká 213, 760 01 Zlín. Příjem žádostí k této nabídce bude ukončen dne: xx.xx.xxxx9.

Zlín, xxxxxxx

plk. Ing. Eva Vallová, vedoucí odd. provozního a správy majetku

vyřizuje: Ing. Jan Rezek,tel. 950670441

vytisknout  e-mailem