HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evakuace

V určitých situacích nelze účinně chránit obyvatelstvo před působením mimořádné události (požáru, úniku nebezpečné látky apod.) a v tento moment je nutné jej evakuovat na bezpečné místo. Evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování.
Jak evakuace probíhá?
 • organizovaně, kdy budete odsunuti a ubytování
 • samovolně, kdy se například evakuujete vlastním vozidlem k příbuzným
 • při samovolné evakuaci dejte tuto skutečnost na vědomí, ušetříte tím čas záchranářům při vašem hledání

Ćím bude obyvatelstvo evakuováno?

HZS Zlínského kraje již v současnosti disponuje speciálními vozidly, které mohou být využity k provedení evakuace. Jedná se o evakuační autobus a speciální nákladní vozidlo Tatra. V případě, že bude k provedení evakuace potřeba větší množství techniky, lze využít prosředků od ostatních HZS krajů, Záchranného útvaru HZS ČR, případně soukromých dopravců.

Kde se dozvědět informace v případě vyhlášení evakuace?
 • sdělovací prostředky (televize, rozhlas, internet)
 • obyvatelstvo je informováno i prostřednictvím mobilních prostředků (megafony)
 • lze i osobně od zasahujících policistů, hasičů
Co dělat v případě, že mám být evakuován?
 • člověk musí především zachovat klid!
 • připravit si tzv. Evakuační zavazadlo (viz. Níže)
 • zabezpečit dům či byt
 • důsledně dbát pokynů záchranářů
 • ověřte si, že o evakuaci vědí i vaši sousedé
Co má být obsahem EVAKUAČNÍHO ZAVAZADLA?
 • osobní doklady, smlouvy, pojištění, drobné cennosti, peníze
 • léky, které pravidelně užíváme
 • věci osobní hygieny, přikrývku
 • pitnou vodu (alespoň 3 litry)
 • náhradní oblečení
 • doporučujeme vzít si sebou i něco na čtení
 • váha evakuačního zavazadla by neměla být vyšší než 25 kg (10 kg u dětí).
 • doporučená maximální váha neplatí, pokud se evakuujete vlastním vozidlem 

evak.zavazadlo.jpg

Jak zabezpečit svůj dům?
 • je dobré vypnout všechny spotřebiče (kromě chladniček a mrazniček) ze sítě
 • zavřít a zamknout všechny okna a dveře
 • uzavřít přívod vody a plynu
 • domácí zvířata vezměte sebou, exotickým ponechejte v domě dostatek potravy a vody
 • uhaste otevřený oheň

 Kdo bude po dobu evakuace střežit moje obydlí?

 • nemusíte mít strach, tzv. evakuační zóna je z hlediska vstupu osob uzavřený prostor
 • prostor střeží policie, která může být pro tyto úkoly doplněná příslušníky armády

Co mě čeká po v EVAKUAČNÍM STŘEDISKU??
 • budete zaevidování a obdržíte potřebné informace
 • k dispozici bude zdravotní péče i pomoc psychologa
 • dále budete přijati k nouzovému ubytování a bude vám poskytnuta strava
 • -snažte se svým chováním přispět k pokud možno bezproblémovému průběhu celého procesu
 • dětem doporučujeme vložit do kapsy štítek se jménem, adresou či telefonem

Doporučujeme nepodceňovat tyto rady. V dubnu 2011 došlo v Chropyni k rozsáhlému požáru továrny na recyklaci plastů. Při tomto „požáru století“ bylo nutné evakuovat i část města, kde obyvatelé nikdy možnost evakuace nepředpokládali. Je tedy zřejmé, že základní informace o evakuaci měli i občané, nebydlící v záplavovém území či v zónách havarijního plánování podniků, případně jaderných zařízení. Možnost vzniku mimořádné události velkého rozsahu (například velkého požáru, případně nehody cisterny, převážející nebezpečnou látku) nelze totiž nikdy vyloučit. U požárů s nálednými výbuchy muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 se jednalo o obdobný případ. Zde obyvatelstvo muselo být evakuováno dokonce několikrát za sebou. 
DSC_1506.jpg
V případě zájmu o další informace (nejen o EVAKUACI) doporučujeme navštívit interaktivní portál www.zachranny-kruh.cz , kde naleznete spoustu cenných rad pro složité životní situace. HZS Zlínského kraje je od roku 2011 partnerem tohoto projektu.

Pro občany, školy, do veřejných budov atd.

Pro případy nutné evakuace jsme zpracovali stručný leták, který je možné vytisknout v libovolném formátu a umístit si jej doma, případně ve veřejný prostorách, školách apod. 

 evak.bmp

 Leták je určen volně ke stažení a užívání:       evakuace.pdf 

vytisknout  e-mailem