HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizový plán kraje byl schválen hejtmanem

Dne 27.4.2017 byl hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem schválen novelizovaný Krizový plán Zlínského kraje. Krizový plán Zlínského kraje byl zpracován Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem, obcemi s rozšířenou působností a s ostatními subjekty zahrnutými v Krizovém plánu Zlínského kraje.

Krizový plán Zlínského kraje je v souladu se schváleným „Harmonogramem zpracování Krizového plánu Zlínského kraje a krizových plánů obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje“, který byl projednán na všech zasedáních bezpečnostních rad ve Zlínském kraji a je základem pro postupné schvalování krizových plánů obcí s rozšířenou působností. Harmonogram přípravy a zpracování krizových plánů vychází z obecně platných aktů, které tvoří rámec krizového plánování v České republice.

Cílem zpracování bylo podstatné zjednodušení  a zpřehlednění všech dokumentů. Základní myšlenkou však bylo vytvořit internetovou elektronickou aplikaci přístupnou pro orgány krizového řízení Zlínského kraje v on-line verzi přes internetový prohlížeč, která umožňuje bezprostřední možnost aktualizace dokumentů a adresáře spojení. Aplikace intranetu krizového řízení  umožňuje vzájemné propojení jednotlivých dokumentů a tím větší, rychlejší a přehlednější možnosti čerpání informací při přípravě a řešení krizových situací. Smyslem zpracování je rovněž možnost neustálého zdokonalování systému a doplňování informací. Pro případ nedostupnosti internetového připojení se v současné době připravuje i off-line verze intranetu krizového řízení, kterou bude možno používat také v chytrých telefonech a tabletech. Důležitá role zpracování a permanentní aktualizace Krizového plánu Zlínského kraje je dána i ve vztahu k databázím Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (varování a vyrozumění, svolávání a prověrky spojení KŠ, BR, PK, starostové, zasílání výstražných informací,) při koordinaci složek IZS a nasazování sil a prostředků.

Smyslem zpracování krizového plánu je spolupráce všech dotčených na úrovni Zlínského kraje, obcí s rozšířenou působností a obcí s jednotným stručným podkladem tj., že všichni dotčení již při zpracování, aktualizaci a využívání intranetu krizového řízení mají v jednotném prostředí stejnou aplikaci.

Novelizovaná verze Krizového plánu je významným dokumentem, který přispěje k dalšímu ujednocení postupů orgánů krizového řízení i složek integrovaného záchranného systému při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení. Krizový plán ZK je neveřejným dokumentem, neboť obsahuje osobní údaje fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do krizového plánování

vytisknout  e-mailem