HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka JSDH červen 2018

V souladu s § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, nabízíme movitý majetek , který je po ukončení nabídkového řízení organizačním složkám státu pro HZS Zlínského  kraje a Českou republiku nepotřebný

1. Přívěs speciální PPS 12
Přívěsný vozík s PS 12 a příslušenstvím2.JPG
Popis:
Přívěs BAZ Bratislava, bez registrační značky,
obsahující  motorovou požární stříkačku PPS 12
rok výroby: 1985
nomenklatura: 072073007002
seriové číslo: HD 10259/31
VIN  přívěsu: 1418 
stav: funkční, vykazuje problémy při zvýšení otáček,
vyžaduje opravu, příslušenství nekompletní nebo
opotřebované

účetní hodnota: 29 530,- Kč

2. Multidetektor plynů
muldidetektor1.JPG
Multidetektor plynů kompaktní typ QRAE II
nomenklatura: 072073007002
seriové číslo: HD10259/31
vybaveno senzory pro detekci O2, CO, H2S, LEL
Roční náklady na provoz 3500,- Kč
momentálně mimo provoz , vadné senzory

účetní hodnota: 11 340,- Kč

Bližší inormace o technickém stavu nabízeného majetku a případné umožnění fyzické prohlídky poskytne:
Ing. Aleš Novák, stanice Zlín, Přílucká 213, tel. 950670660

pozn.
žádosti o majetek zasílají statutární zástupci obcí a měst jako zřizovatelé jednotek Sboru dobrovolných hasičů.  Pro bezúplatný převod je třeba zdůvodnit v žádosti charakter veřejného zájmu. Přednost mají zájemci ze Zlínského kraje; v případě více zájemců rozhoduje o  přidělení techniky ředidtel organizace na doporučení odd. IZS a služeb. Při převodu majetku bezúplatně se majetek převádí vybraným účetním jednotkám v pořizovací ceně a oprávkách a vykazuje centrální orgánům; tato skutečnost může mít vliv na čerpání dotací. Žádosti o majetek zasílejte poštou nebo datovými schránkami  na adresu: HZS Zlínského kraje, odd. správy majetku. Přílucká 213, 760 01 Zlín.  Příjem žádostí k této nabídce bude ukončen dne: 21.6.2018

plk. Ing. Eva Vallová                                                    vyřizuje: Ing. Jan Rezek                                            
vedoucí odd. provozního a správy majetku                  tel. 950670441, mob.725 015 738
HZS Zlínského kraje                                                     e-mail: jan.rezek@zlk.izscr.cz

vytisknout  e-mailem