HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

HZS ZLK nabízí nepotřebný majetek

  1. Nabídka pro JSDH duben 2017
  2. Prodej nepotřebného majetku

V souladu s § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, nabízíme movitý majetek , který je po ukončení nabídkového řízení organizačním složkám státu pro HZS Zlínského  kraje a Českou republiku nepotřebný:

1.CAS 15 Renault Midlum 
CAS 15 3Z5_7550 Slavičín.jpgVozidlo speciální motorové požární Renault Midlum  270.14 P 4x4 FR 17.5.
reg. značka: 3Z5 75-50
rok výroby: 2008
najeto km: 16 268
platnost STK: 8/2017
technický stav: odpovídá stáří a počtu km
pořizovací cena: 4 297 981,89 Kč
vybavení: centrála, přetlak. ventilátor, řetězová pila, svítilna 4 ks, lano 4 ks

2. Radiostanice vozidlová
RDST vozidlová.jpgRadiostanice vozidlová HT 6991 PEGAS
/digitální vozidlový terminál MATRA/
nomenklatura: 061700163000
inventární číslo: 10600211
výrobní číslo: #BBC0203400333
pořizovací cena: 80 927,10 Kč
určeno přednostně pro zřizovatele JPO II Zlínského kraje
kteří neobdrželi žádnou radiostanici z nabídky roku 2016

3. Dýchací přístroje
SATURN .jpg3 ks dýchací přístroj SATURN S7 s tlakovou lahví 7L
nomenklatura: 040108000818
výrobní číslo: 
HD50288,
HD50290,
HD 50294
pořizovací cena: 10 230,00 Kč za 1 kus
 

Žádosti o majetek zasílají statutární zástupci obcí a měst jako zřizovatelé jednotek Sboru dobrovolných hasičů. Pro bezúplatný převod je třeba zdůvodnit v žádosti charakter veřejného zájmu. V případě realizovaného převodu majetku bezúplatně se majetek převádí v účetní pořizovací ceně a oprávkách; tato skutečnost může mít vliv na čerpání dotací. Žádosti o majetek zasílejte poštou nebo datovými schránkami  na adresu: HZS Zlínského kraje, odd. správy majetku. Přílucká 213, 760 01 Zlín.  Přednost mají zájemci ze Zlínského kraje. V případě více zájemců o stejný majetek rozhoduje o jeho přidělení oddělení  IZS a služeb. Příjem žádostí k této nabídce bude ukončen 28.4.2017 v 15:00 hod

Zlín, 18.4.2017

plk. Ing. Eva Vallová                                                    vyřizuje: Ing. Jan Rezek                                            
vedoucí odd. provozního a správy majetku                  tel. 950670441, mob.725 015 738
HZS Zlínského kraje                                                     e-mail: jan.rezek@zlk.izscr.cz

vytisknout  e-mailem