HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

HZS ZLK nabízí nepotřebný majetek

V souladu s § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, nabízíme movitý majetek , který je po ukončení nabídkového řízení organizačním složkám státu pro HZS Zlínského  kraje a Českou republiku nepotřebný

1) Přívěs pro přepravu lodi

přívěs 2.JPGúdaje o majetku:

ID majetku: 3894577
NS: 2192058000
nomenklatura: 081505010021
typ: PH 1000
reg. značka: ZL 07-67
rok výroby: 1989
pořizovací cena: 30 320,- Kč

způsob připojení: závěsné oko
umístění: stanice Luhačovice

2) Vyprošťovací zařízení LUKAS ( 2 sady)

HVZ sada 1.JPG HVZ sada 2.JPG

    Pro JSDH obcí, určené k zasahování u dopravních 
   nehod jsou k dispozici 2 sady HVZ LUKAS. Podrobnosti
   viz přiložený soubor.

    příloha nabídka lukas, přívěs, lahve.xls

  3) Tlakové lahve k dýchacím přístrojům

    Nabízíme 3 ks ocelových tlakových nádob SATURN  obj. 7l, rok výroby: 1985-1989-1991, celková
    pořizovací cena: 13 420,- Kč. ( Nomenklatura: 040108001683, ser. čísla:DH50491, DH50492, DH50612.

Žádosti o majetek zasílají statutární zástupci obcí a měst jako zřizovatelé jednotek Sboru dobrovolných hasičů.  Pro bezúplatný převod je třeba zdůvodnit v žádosti charakter veřejného zájmu. V případě realizovaného převodu majetku bezúplatně se majetek převádí v účetní pořizovací ceně a oprávkách; tato skutečnost může mít vliv na čerpání dotací. Žádosti o majetek zasílejte poštou nebo datovými schránkami  na adresu: HZS Zlínského kraje, odd. správy majetku. Přílucká 213, 760 01 Zlín.  Přednost mají zájemci ze Zlínského kraje. V případě více zájemců o stejný majetek rozhoduje o jeho přidělení oddělení  IZS a služeb. Příjem žádostí k této nabídce bude ukončen 29.9.2017 v 15:00 hod.  

Ve Zlíně,  19.9.2017

plk. Ing. Eva Vallová                                                    vyřizuje: Ing. Jan Rezek                                            
vedoucí odd. provozního a správy majetku                  tel. 950670441, mob.725 015 738
HZS Zlínského kraje                                                     e-mail: jan.rezek@zlk.izscr.cz


vytisknout  e-mailem