HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sběr dat v krizovém řízení

Obecné informace  
 • Správa státních hmotných rezerv vyvinula a v roce 2000 uvedla do provozu Informační systém pro plánování civilních zdrojů ARGIS jako rozhodující nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) v oblasti evidence věcných zdrojů.
 • Informačnímu systému ARGIS (dále jen IS ARGIS) v provozované verzi 2.1. byly v srpnu 2003 atestačním střediskem uděleny atesty, nezbytné pro splnění zákonné podmínky pro provozování tohoto systému jako informačnímu systému veřejné správy.
 • Uživatelé všech úrovní (SSHR, ORP, KU, ministerstva, ostatní správní úřady, HZS ČR, subjekty) k systému přistupují pomocí zabezpečené komunikace v prostředí Internet. Obecné informace lze získat na www.argis.cz.
 • Hlavním smyslem IS ARGIS je pomoci orgánům krizového plánování a řízení při plnění povinností v oblasti HOPKS uložených jim
 • zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro KS
 • vyhl. SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS, v platném znění.
   

Vyžadování, shromažďování a evidence dat nezbytných pro zpracování krizového plánu

 • dle platných zákonů zabezpečuje HZS ČR
 • řízený sběr dat o možnostech ekonomických subjektů, tzn. právnických a podnikajících fyzických osob, dodat předmět nezbytné dodávky v souladu se zákony je zabezpečen s využitím samostatné části IS ARGIS
  • nezbytné dodávky zahrnujívýrobky, práci, služby nebo prostory, bez nichž nelze překonat krizovou situaci, tzn. částečně až úplně eliminovat její dopad na obyvatelstvo nebo životní prostředí
  • hlavní oblasti sběru dat tvoří komodity - potraviny, voda, oblečení a obuv, prostředky osobní hygieny, ochranné prostředky a obaly, zdravotnické prostředky, zdroje energie, nekovové nerostné suroviny, dřevo, papír, sklo, chemické výrobky, textilní výrobky, stavební materiál, hutní materiál, ruční nářadí a pomůcky, mechanizované nářadí a nástroje, stroje a zařízení, dopravní prostředky, ubytování, stravování, údržba pozemních komunikací, pošty, telekomunikace, školy, peněžní služby a služby ostatní – notářské a advokátní služby, čistírny a prádelny, lékařské a lékárenské služby, pečovatelské služby, hygienické a veterinární služby, odtah motorových vozidel, pneuservis, autoopravny a autoumývárny, stavební práce, instalatérské práce, elektroinstalační práce, klempířské a pokrývačské práce, sklenářské práce, zámečnické práce, kominické služby, ukládání komunálních a nebezpečných obkladů, zemní demoliční, bourací a trhací služby, služby těžby dřeva, dopravní značení, ochranné služby, revize vybraných zařízení, veřejné osvětlení, tiskárny, sdělovací prostředky, služby dezinfekční a deratizační, čištění budov a zařízení deratizační, pohřební a kremační služby
 • systém nouzového hospodářství zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro:
  • uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva, umožňující přežití krizové situace bez těžké újmy na zdraví
  • podporu činnosti HZS ČR a havarijních služeb
  • podporu výkonu státní správy
           probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové situace 
 • organizačním a sjednocujícím prostředkem pro sběr informací o potřebách a nezbytných dodávkách k jejich pokrytí je číselník nezbytných dodávek
Cíl a uplatnění IS ARGIS
 

 v období
 

 • přípravy na řešení KS ( plánování HOPKS)
  • řízený sběr dat od právnických a podnikajících fyzických osob
  • práce s daty podle územní nebo resortní příslušnosti
  • podpora zpracování tabulkových přehledů plánu nezbytných dodávek jako nedílné součásti KP     
    
 • vlastního  řešení krizové situace ( realizace přípravných opatření )
  • získání vstupního přehledu o disponibilních věcných zdrojích a jejich dodavatelích pro zabezpečení aktuálních potřeb v působnosti jednotlivých orgánů krizového řízení

 

vytisknout  e-mailem