HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:
  • Způsob založení: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.
  • Základní ustanovení: Základním posláním Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.
  • HZS Kraje Vysočina je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.
  • Organizační struktura:
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina se vnitřně člení na:
- ředitelství HZS kraje Vysočina,
- územní odbory HZS kraje:Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,
- jednotky HZS Kraje Vysočina.
Organizačními součástmi ředitelství HZS Kraje Vysočina jsou krajské operační a informační středisko (KOPIS), technická a účelová zařízení.
  • Základní právní předpisy ve vztahu k HZS Kraje Vysočina
  • Příjem podání
Podání - žádost o poskytnutí informace, stížnost, odvolání, návrh - se podává:
osobně - poštou -
podatelna HZS Kraje Vysočina,
Ke Skalce 32, Jihlava,
1. patro vpravo na konci chodby, dveře č. 223,
faxem - 950 270 152,
elektronicky - vys.spisovna@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem