HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odborná příprava jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Školícím středisku Třemošná

Aktualizováno 20. 11. 2023 

Přehled kurzů odborné způsobilosti a specializačních kurzů - ŠS Třemošná

V níže uvedené tabulce jsou termíny kurzů pořádaných Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje (HZS Pk) ve školícím středisku Třemošná, kde je možné získat požadovanou odbornou způsobilost pro výkon dané funkce v jednotce PO.

Odborná příprava se provádí v souladu s § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 32 až 38 vyhlášky č. 247/2001 Sb., v platném znění. V rámci zabezpečení jednotného provádění odborné přípravy jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků se odborná příprava provádí podle Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č.3/2014 ze dne 27. ledna 2014.

Každý účastník kurzu si náklady na cestování a stravování hradí sám. Ubytování poskytuje HZS Pk pro členy jednotek SDH obcí zdarma. Účastník vyúčtuje tyto náklady městskému nebo obecnímu úřadu formou cestovního příkazu. Obecní a městský úřad dostane náklady vynaložené na základní odbornou přípravu proplaceny formou státní neinvestiční dotace.

Oběd se účastníkům kurzu objednává automaticky na všechny dny konání kurzu. Snídaně a večeře si zajišťuje každý účastník kurzu sám.
_________________________________________________________________________________________________________________

Přihlášení do kurzů

Přihlašování do kurzů pořádaných HZS Pk provádí velitel jednotky přes URL s tokenem, tj. aktivním odkazem, skrze který dojde k přihlášení Vaší jednotky do portálu HZS Pk. Přihlašovaná osoba musí být členem jednotky SDH, tzn. musí být evidována v PORTALLu a musí mít doplněné požadované údaje včetně kontaktního e-mailu. Ten je použit pro pružnější komunikaci s přihlášenými účastníky, zaslání přihlašovacích údajů pro e-learning nebo případných organizačních změn a dalších informací. Pokud token nemáte, kontaktujte jan.cermak@hzspk.cz.

Každý z účastníků musí mít jedinečnou emailovou adresu (nelze mít pro více osob z jedné jednotky stejné mailové adresy).

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

_________________________________________________________________________________________________________________

Podmínky pro přihlášení

Členové musí splňovat podmínky pro zařazení do kurzu uvedené v osnovách kurzu. V případě, že se přihlášený člen nemůže ze závažných důvodů zúčastnit, je nutné tuto skutečnost oznámit co nejdříve na mail jan.cermak@hzspk.cz.
Případného náhradního člena jednotky lze přihlásit opět prostřednictvím přihlašovacího portálu HZS Pk a to pouze po předchozí domluvě na výše uvedeném mailu.

Kurzy začínají v 8:00, pokud není uvedeno jinak.

Požadavky pro zařazení účastníků do kurzů a souhrnné informace o kurzech jsou k dipozici ZDE.
Podmínkou zahájení kurzu je vždy přihlášení nejméně 8 účastníků.

Kurzy pro získání odborné způsobilosti

Termíny kurzů pro členy jednotek SDH obcí a podniků
Kurz Jednotky Termín, místo konání

V-40

Kurz k ZÍSKÁNÍ odborné způsobilosti
velitele jednotky, družstva
       (pouze e-learningová forma)

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
(záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

S-40

Kurz k ZÍSKÁNÍ odborné způsobilosti strojníka
       (pouze e-learningová forma)

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
(záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

Přihlašovací údaje do e-learningové části kurzu obdrží každý účastník kurzu (do mailové schránky) přibližně 10 dní před termínem prezenční části kurzu.

Specializační kurzy

Termíny specializačních kurzů pro členy jednotek SDH obcí a podniků
Kurz Jednotky Termín, místo konání

ZZZ-16

Základy zdravotnických znalostí pro členy jSDH

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
(záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

PNV

Práce na vodě

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
(záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

T-CH

Technik dobrovolné jednotky PO

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
(záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

T-OOB

Technik ochrany obyvatelstva

OSNOVY - podmíky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
(záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

T-STS

Technik strojní služby jSDH

OSNOVY - podmínky pro zařazení

JPO II, III, V, VI

Přehled vypsaných kurzů dostupný na:
(záložka Krajské ředitelství)

https://portal.hzspk.cz/hzs-kurzy

vytisknout  e-mailem