HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřední deska

Základní údaje o HZS Kraje Vysočina

adresa pro doručování:

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Ke Skalce 32

586 04 Jihlava

datová schránka: ntdaa7v

telefon, fax:    950 270 111

identifikační údaje: IČ: 70885184

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina je zřízen zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů.

Základním úkolem HZS je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.

Dalšími právními předpisy upravujícími činnost HZS jsou zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina je dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 7 odst. 1 zákona o hasičském záchranném sboru, organizační složkou státu a účetní jednotkou.


Za Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jedná jeho ředitel plk. Mgr. Jiří Němec tak, že k napsanému, vytištěnému či jinak vyznačenému názvu připojí svůj podpis, není-li interními akty stanoveno jinak.

Úřední hodiny HZS Kraje Vysočina:

pondělí: 8 – 17 hodin

středa: 8 – 17 hodin

Doporučujeme veřejnosti, aby při úředním styku s HZS Kraje Vysočina volila bezkontaktní formu komunikace, tj. především datovou schránkou, telefonicky, anebo e-mailem.

vytisknout  e-mailem