Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty ukončené, řešené, národní a mezinárodní

Název projektu

PROACTIVE - Lidské faktory a sociální, společenské a organizační aspekty k řešení problémů v boji proti zločinu a terorismu

Anotace:

Hlavním cílem projektu PROACTIVE je zvýšit připravenost na incident CBRN a reagovat na něj prostřednictvím lepší harmonizace postupů mezi různými kategoriemi odborníků a lepším porozuměním potřeb zranitelných skupin občanů. Tedy identifikovat problémy týkající se chování spojené s reakcí na incident CBRN a možné nedostatky ve stávajících postupech a nástrojích odborníků s ohledem na zranitelné skupiny. Zlepšit komunikaci v reálném čase a spolupráci s využitím nových nástrojů, jako jsou mobilní aplikace, pro lepší povědomí o situaci a lepší koordinaci reakce.

Test kombinace vybraných nástrojů ve společných terénních cvičeních, která záměrně zahrnují různorodou populaci (zranitelné občany a nekvalifikované zaměstnance). Poskytnout doporučení zaměřená na člověka týkající se norem EU o integraci technologií a inovací CBRN, které jsou lépe přizpůsobeny potřebám všech občanů.

Identifikační kód

SU-FCT01-2018

Rok zahájení

2019

Rok ukončení

2022

Financování

Horizon 2020 

Název projektu

STAMINA

Anotace:

STAMINA vyvíjí inteligentní sadu nástrojů pro podporu rozhodování pro predikci a správu pandemie a ukazuje její využití odborníky na vnitrostátní a regionální úrovni v rámci hranic EU i za hranicemi EU. Sada nástrojů STAMINA umožňuje národním

plánovačům a prvním respondentům předvídat a reagovat na „známé neznámé“ v jejich každodenním úsilí o zlepšení zdravotní bezpečnosti. Hlavní funkce sady nástrojů zahrnuje:

• Analytika webových a sociálních médií v reálném čase zaměřená na sledování důvěry veřejnosti a označování možných ohnisek nemocí

• POCT a inteligentní nositelná diagnostická zařízení pro screening první linie

• Prediktivní modelování pandemického ohniska a jeho dopadu, spolu s podporou rozhodování při provádění strategie zmírňování,

• Systém včasného varování

• Nástroj pro řešení krizí, který definuje role a činnosti klíčových aktérů při řešení krizí

• Nástroj pro generování scénářů pro vytváření tréninkových scénářů

• Společný operační obraz jako hlavní rozhraní řešení umožňující včasnou a koordinovanou reakci.

Sada nástrojů je doprovázena sadou Pokynů pro efektivní implementaci principů komunikace o riziku a nejlepšími postupy v přípravě a plánování napříč organizacemi.

Použití sady nástrojů STAMINA bude předvedeno prostřednictvím 12 národních a malých regionálních demonstrantů a jednoho rozsáhlého přeshraničního simulačního cvičení zahrnujícího všechny partnery konsorcia.

Identifikační kód

883441

Rok zahájení

2020

Rok ukončení

2022

Financování

Horizon 2020


Vloženo: 1. 9. 2020 | Aktualizace: 17. 2. 2023 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem