Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přístrojové vybavení

Laboratorní zařízení a přístrojová technika k experimentálnímu využití 

Pracoviště protichemických opatření

Přístroj, technika

Popis

Přenosný Ramanuv spektrometr (foto)

Přístroj umožňuje identifikaci zcela neznámých látek přímo v terénu

Dálkový detektor SIGIS 2

Je určen pro identifikaci mraků bojových a jiných nebezpečných chemických látek v ovzduší z velkých vzdáleností od místa výronu (až 5 km). Nebezpečné látky se měří bezkontaktně na velkou vzdálenost, mimo kontaminovanou oblast, čímž je zcela eliminováno riziko inhalační expozice obsluhy a vyloučeny kontaminace vozidla, věcných prostředků a nutnost jejich dekontaminace, nutnost použití prostředků individuální ochrany apod. Přístroj neměří ovzduší v jednom bodě, ale detekuje celý mrak uniklé nebezpečné látky, poskytuje informace o jeho šíření a vývoji

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem (foto)

Přístroj slouží zejména k posuzování pěnotvorných směsí nabízených HZS ČR k hašení

Přenosný FTIR spektrometr (foto)

Přístroj umožňuje identifikaci zcela neznámých látek přímo v terénu

Přenosný hmotnostní spektrometr (foto)

Je určen pro vysoce citlivou terénní identifikaci látek v ovzduší a stěrech z povrchů

Ruční rentgen-fluorescenční  analyzátor (foto)

Slouží k rychlé nedestruktivní analýze prvkového složení vzorků v terénu

Detektor ultrastopových koncentrací výbušnin (foto)

Přístroj je určen k rychlé terénní detekci velmi nízkých koncentrací výbušnin a zařazení detekované výbušniny do příslušné skupiny

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (foto)

Systém je určen k identifikaci a stanovení organických látek ve vzduchu, vodě, půdě a jiných matricích

Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanou plazmou (foto)

Umožňuje provádět multikomponentní stanovení prvků v pitných, povrchových a odpadních vodách

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a nástavcem QuickProbe (foto)

Systém je určen k identifikaci neznámých pevných a kapalných organických látek při rychlosti přípravy vzorku a analýzy do 2 minut. Jediný přístroj v ČR.

Stolní FTIR spektrometr (foto)

Přístroj umožňuje rychlou identifikaci neznámých pevných látek, kapalin a par

Stolní Ramanův spektrometr (foto)

Přístroj je určen k rychlé identifikaci neznámých pevných a kapalných látek

UV/VIS spektrometr (foto)

Umožňuje provádět stanovení látek, popř. produktů reakce analyzovaných látek s vhodnými činidly, a dále identifikaci látek na základě měření spekter ve viditelné nebo UV oblasti spektra

Stolní energiově-disperzní rentgen-fluorescenční spektrometr (foto)

Je určen k rychlé kvalitativní a semikvantitativní analýze prvkového složení různých typů vzorků

Detektor pro automatickou detekci chemických látek a výstrahu (foto)

Je určen pro detekci, identifikaci a nepřetržité monitorování bojových chemických látek a toxických průmyslových chemikálií v ovzduší


Vloženo: 1. 2. 2021 | Aktualizace: 3. 2. 2021 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem