Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zjišťování příčin vzniku požáru

Expertizní skupina pro oblast zjišťování příčin vzniku požárů zabezpečuje na území České republiky v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 46/2013 expertizní činnost. Skupina se účastní ohledání situace na požářišti, sestavuje protokolární dokumentaci, odebírá výrobky nebo vzorky související se vznikem požáru, zjišťuje další potřebné informace pro účely expertizní činnosti, provádí fyzikálně technické zkoumání. Na odebraných (dodaných) vzorcích a výrobcích provádí pracoviště činnost, jejímž výsledkem je požárně technická expertiza (§ 52 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V případě potřeby realizuje modelovou rekonstrukci požáru.

Vedle digitalizace požářiště v průběhu výjezdové činnosti, se pracoviště ZPP zabývalo i digitalizací vybraných kulturních památek, vybraných průmyslových objektů ale i digitálním zobrazením vybrané hasičské techniky.
Prostřednictvím laserového skeneru je získán 3D model. Uživatelům jsou dle zadání předány exporty formou virtuální prohlídky tvořené sférickými fotografiemi, videi s 3D modelem, pasport stavby a dále různé řezy a pohledy v různých výškových úrovních.

Touto metodou je možné mimo jiné určovat například i průjezdnost hasičské či jiné techniky mezi komplexy budov, určovat vhodné příjezdové komunikace či odstupové vzdálenosti.

FARO.jpgIstar.jpg

vytisknout  e-mailem