Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Certifikace metodik

Certifikovaná metodika náleží dle vymezení stanoveného Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace do kategorie aplikované výsledky. Certifikovanou metodikou se rozumí původní výsledek výzkumu a vývoje schválený a doporučený příslušným certifikačním orgánem k praktickému využití. Certifikačním orgánem může být příslušný orgán státní správy nebo příslušný odborný certifikační (akreditační) orgán.

Podmínkou pro uznání výsledku „certifikovaná metodika“ je udělení mezinárodně uznávané certifikace u příslušného odborného certifikačního (akreditačního) orgánu nebo osvědčení příslušného odborného orgánu státní správy. V případě kdy certifikaci uděluje věcně příslušný odborný orgán státní správy, tj. i poskytovatel, musí být taková certifikace udělena na základě vypracování dvou nezávislých oponentních posudků.

Bližší podrobnosti k hodnocení výsledků výzkumných organizací, hodnocení výsledků ukončených programů a k obecným podmínkám certifikace metodik naleznete na webu Úřadu vlády ČR.

Certifikační komise Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR 

Certifikaci metodik navržených k využívání v rámci působnosti HZS ČR zabezpečuje Certifikační komise Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR.

Certifikační komise má postavení odborné komise Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR. Posuzuje především odborný obsah metodiky, novost postupů a možnosti aplikace v rámci působnosti HZS ČR.

Výsledkem certifikačního řízení je doporučení Certifikační komise věcně příslušnému náměstkovi generálního ředitele HZS ČR k vydání „Osvědčení o certifikaci metodiky“ nebo zdůvodněný návrh na přerušení nebo zamítnutí žádosti o certifikaci metodiky.

Základními podmínkami k udělení „Osvědčení o certifikaci metodiky“ jsou odborný obsah metodiky, novost a reálnost navrhovaných postupů a dále evaluace prostřednictvím vypracování dvou nezávislých oponentních posudků.

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč zabezpečuje organizační a administrativní podporu Certifikační komisi.

Žadatel o certifikaci metodiky předkládá Certifikační komisi prostřednictvím Institutu ochrany obyvatelstva následující podklady:

  • žádost o certifikaci metodiky
  • čestné prohlášení
  • navrženou metodiku
  • dva vypracované oponentní posudky
  • smlouvu o využití metodiky (vyžadováno u metodik, jejichž předpokládaná využitelnost není v rámci působnosti HZS ČR)

Uvedené podklady zasílá zpracovatel metodiky v listinné i elektronické podobě na adresu:
MV – generální ředitelství HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

a na email: spisovna.ilb@hzscr.cz.

Formuláře nezbytné pro zahájení certifikačního řízení naleznete zde.


Kontakty

Kontaktní adresa:
MV – generální ředitelství HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč

Email:
spisovna.ilb@hzscr.cz

V případě dotazů se obracejte přímo na kontaktní osobu:
Ing. Martin Molek
Email: martin.molek@hzscr.cz


Vloženo: 16. 9. 2013 | Aktualizace: 15. 6. 2023 | Email: spisovna.ilb@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem