Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výjezdová činnost

Chemická laboratoř

Výjezdová skupina mobilní chemické laboratoře Institutu ochrany obyvatelstva zabezpečuje v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 49/2016 úkoly chemického průzkumu a laboratorní kontroly pro potřeby zásahů jednotek požární ochrany a záchranných prací v rámci integrovaného záchranného systému v krajích Pardubickém a Královéhradeckém.

Zajišťuje úkoly ochrany obyvatelstva zejména při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek souvisejících s chemickým a radiačním průzkumem, detekci B-agens a toxinů, monitorováním, odběrem vzorků a laboratorní kontrolou, službou osobní dozimetrie a zabezpečením radiační ochrany, kalibrační služby a dalších specializovaných činností pro potřeby zásahů jednotek požární ochrany a záchranných prací v rámci integrovaného záchranného systému.

Chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva zabezpečuje i chemickou bezpečnost na vrcholných sportovních a politických akcí v ČR. V minulosti k takovým akcím patřily např. Mistrovství světa v ledním hokeji, Mistrovství Evropy v kopané hráčů do 21 let v roce 2015, Mistrovství Evropy v krasobruslení (2017) i návštěva čínského prezidenta (2016) či Setkání prezidentů visegrádské čtyřky v roce 2019.

Šlo o monitorování ovzduší dálkovým detektorem nebezpečných chemických látek SIGIS 2, který měří nebezpečné látky bezkontaktně na velkou vzdálenost. Mrak nebezpečné látky může být detekován dříve, než se rozšíří v prostoru a vyvolá charakteristické symptomy intoxikace.

Zjišťování příčin vzniku požáru

Expertizní skupina pro oblast zjišťování příčin vzniku požárů zabezpečuje na území České republiky v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR č. 46/2013 expertizní činnost. Skupina se účastní ohledání situace na požářišti, sestavuje protokolární dokumentaci, odebírá výrobky nebo vzorky související se vznikem požáru, zjišťuje další potřebné informace pro účely expertizní činnosti, provádí fyzikálně technické zkoumání. Na odebraných (dodaných) vzorcích a výrobcích provádí pracoviště činnost, jejímž výsledkem je požárně technická expertiza (§ 52 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V případě potřeby realizuje modelovou rekonstrukci požáru.

Vedle digitalizace požářiště v průběhu výjezdové činnosti, se pracoviště ZPP zabývalo i digitalizací vybraných kulturních památek a vybraných průmyslových objektů.
Prostřednictvím laserového skeneru je získán 3D model. Uživatelům jsou dle zadání předány exporty formou virtuální prohlídky tvořené sférickými fotografiemi, videi s 3D modelem, pasport stavby a dále různé řezy a pohledy v různých výškových úrovních.

Touto metodou je možné mimo jiné určovat například i průjezdnost hasičské či jiné techniky mezi komplexy budov, určovat vhodné příjezdové komunikace či odstupové vzdálenosti.


Vloženo: 29. 1. 2021 | Aktualizace: 4. 2. 2021 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem