Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Varování a tísňové informování obyvatelstva, jednotný systém varování a vyrozumění

Hlavní úkoly pracoviště varování obyvatelstva:

 • vědecko-výzkumná činnost v oblasti varování a tísňového informování obyvatelstva a jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV);
 • vzdělávací a informační činnost zaměřená na varování a tísňové informování obyvatelstva a JSVV.


1.     Vědecko-výzkumná činnost

Hlavní směry:

 • aplikovaný výzkum nových technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně varování a tísňového informování obyvatelstva;
 • zpracování metodik experimentálních zkoušek a měření elektronických koncových prvků varování JSVV;
 • návrh zásad a standardů bezpečnosti informací v JSVV;
 • zpracování podkladů do koncepčních studií, metodik a materiálů pro podporu rozhodování vedoucích pracovníků, apod.;
 • využívání výsledků vědecko-výzkumné činnosti ve vzdělávání a informačním servisu pro široké spektrum správců a uživatelů JSVV a dalších osob zapojených do varování a tísňového informování obyvatelstva.


2.      Vzdělávací a informační činnosti

Hlavní směry:

 • realizace specializačních kurzů a instrukčně metodických zaměstnání pro správce JSVV, správce a obsluhy zadávacích terminálů všech úrovní a další osoby, které plní úkoly varování a tísňového informování obyvatelstva, zejména v podmínkách JSVV;
 • informační servis v oblasti varování a tísňového informování obyvatelstva a JSVV pro široké spektrum subjektů.

Specializační kurzy jsou základním rámcem vzdělávání a výcviku správců JSVV a správců a uživatelů zadávacích terminálů JSVV. 
V současnosti jsou organizovány specializační kurzy:

 • Varování a vyrozumění ze zadávacího terminálu Centrum pro privilegované uživatele /VVZT-PU/
 • Varování a vyrozumění ze zadávacího terminálu Centrum pro běžné uživatele /VVZT-BU/.

Instrukčně metodická zaměstnání jsou nadstavbou nad specializačními kurzy a rozšířením vzdělávání a informačního servisu k dalším cílovým skupinám. Zajišťují realizaci požadavků trvalosti a aktuálnosti znalostí a dovedností a pružně reagují na aktuální potřeby oboru.
V současnosti jsou organizována instrukčně metodická zaměstnání:

 • Metodika činnosti databázových správců zadávacích terminálů všech úrovní;
 • Správa databází zadávacích terminálů pro privilegované uživatele;
 • Přijímače pro správce JSVV;
 • Zdokonalovací a přeškolovací konzultace pro uživatele zadávacích terminálů;
 • Metodika přípravy a přezkušování běžných uživatelů zadávacích terminálů;
 • Varování a tísňové informování obyvatelstva pro jednotky PO (Bojový řád jednotek PO - Metodický list č. 3 kapitoly Ob);
 • Technické požadavky na koncové prvky varování JSVV;

Termíny specializačních kurzů a instrukčně metodických zaměstnání na pololetí a další informace jsou uvedeny v Nabídce kurzů, publikované na webových stránkách Institutu ochrany obyvatelstva.


Vloženo: 4. 7. 2013 | Aktualizace: 15. 2. 2021 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem